LINA | Lantmäteriet
Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

LINA

Applikationen LINA (Lantmäteriets INsamlingsApplikation) används av Sveriges kommuner för att registrera information om Byggnader, Adresser och Lägenheter i Fastighets- och Lägenhetsregistret.

Vilken information som ska registreras styrs bland annat av det samverkansavtal kring Adresser, Byggnader och Topografi (ABT-avtal) som kommunerna tecknat med Lantmäteriet.

Lantmäteriet har tagit fram ett dokument som presenterar LINA: s framtida utveckling och har presenterats i samverkansgruppen för Lantmäteriet/Sveriges Kommuner och Landsting. Huvudsyftet med dokumentet är att tydliggöra vad LINA ska stödja - och när - i vår samverkan kring BAL-informationen.

Information om kommande utbildning

Lantmäteriet genomför löpande grundläggande webbutbildningar via Microsofts tjänst SKYPE. Utbildningen vänder sig i första hand till nya användare av LINA.

Under utbildningen, som tar cirka 2 timmar, går vi bland annat igenom LINA: s grundläggande funktionalitet, t.ex. hur en byggnad, adress och lägenhet registreras och hur kartstödet fungerar.

Anmäl ditt intresse till BAL-supporten.