Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Mätningsteknisk färdighet

Mätningskungörelsens § 13 föreskrev "behörighet att självständigt verkställa mätning och kartläggning". I samband med att mätningskungörelsen avvecklades 2010 (SFS 2010:167 pdf) togs nya rekommendationer fram i samverkan mellan Lantmäteriet, branschen och utbildningsanstalterna.

Följande dokument utgjorde beslutsunderlaget för den nya begreppet "grundläggande mätningsteknisk färdighet". Någon instans för formell prövning av färdigheten har inte etablerats. Liksom i MK § 13 ingår såväl skolutbildning som praktisk erfarenhet.

Grundläggande mätningsteknisk färdighet - Rekommendationer (pdf, nytt fönster) 

Grundläggande mätningsteknisk färdighet - Kompletterande information (pdf, nytt fönster)