Languages Lättläst Teckenspråk

Mätningsteknisk färdighet

De rekommendationer som presenteras här utgör en ersättare för den avvecklade mätningskungörelsens § 13, som handlade om "behörighet att självständigt verkställa mätning och kartläggning". Rekommendationerna 2009/2010 har tagits fram i samverkan mellan Lantmäteriet, branschen och utbildningsanstalterna. Liksom i MK § 13 ingår såväl skolutbildning som praktisk erfarenhet.

Färdighet

Termen Behörighet ersätts av begreppet Färdighet, men någon instans för formell prövning av färdigheten har inte etablerats. Konceptet är tänkt att tillämpas direkt i dialogen mellan beställare och utförare, arbetsgivare och arbetstagare etc.

Mätningskungörelsen (MK) avvecklades den 1 juli 2010 (SFS 2010:167 pdf).