Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Kurser HMK

Här kan du läsa om vilka kurser som finns inom HMK och hur du får tillgång till dem.

Se alla kurser inom HMK som finns i Lantmäteriets kurskatalog. Inloggning till dessa sker genom Lantmäteriets lärplattform Ping Pong.

HMK - grundkurs

E-kursen är uppbyggd som självstudie där du får en introduktion till HMK och dess handboksserie. Det finns också ett avslutande quiz som ger tillfälle till självstudier utanför kursen, t.ex. att du själv tittar på webben och i handböckerna.

Allt kursmaterial finns tillgängligt online, både under och efter kursen. 

Webbutbildning HMK - Digital grundkarta

Denna tvådelade utbildning nås via Lantmäteriets Smartare samhällsbyggnadssidor och riktar sig i första hand till dig som är handläggare eller mellanchef i en kommun. Syftet med del två i utbildningen är att du som samhällsbyggare ska få en överskådlig bild av fördelarna med ett enhetligt arbetssätt för grundkartan.

Utbildningen går igenom nyttan med en aktuell och kvalitetssäkrad grundkarta. Att använda en grundkarta med bristande kvalitet och innehåll för att ta fram en detaljplan ökar risken för problem i hela genomförandeprocessen.

HMK – Digital grundkarta syftar till att de som tar fram grundkartor ska få ett stöd i sitt arbete och bidra till att vi når en digital samhällsbyggnadsprocess.

Ta del av modul ett och två av kursen.