Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

HMK Referensgrupp och fokusgrupper

God samverkan är en förutsättning för att kunna göra rätt prioriteringar i utvecklingen av HMK. I HMK Referensgrupp och fokusgrupper har du möjlighet att påverka!

Referensgruppen är en samverkansform där deltagarna möts (ofta digitalt) för att diskutera branschgemensamma frågor och utmaningar, och gemensamt peka ut kompassriktningen för HMK. Bl.a. har du möjlighet att svara på användarenkäter, samt tycka till om nya handböcker, webbkurser m.m. i ett tidigt skede.

Förutom referensgruppen går det också att delta i särskilda fokusgrupper. Fokusgrupperna möjliggör fördjupning kring ett visst ämne eller frågeställning som är särskilt prioriterat i HMK-arbetet.

Kontakta hmk@lm.se om du är intresserad av att delta i referensgruppen eller någon av fokusgrupperna.

Kalendarium

Vad: Möte Fokusgrupp: Kravställning och upphandling
När: 18 augusti kl.13:00 - 14:30
Var: Mötet genomförs digitalt via Skype.

Agenda kommer senare.
Kontakta lena.moren@lm.se för frågor och anmälan.

Vad: Möte HMK Referensgrupp
När: 14 oktober kl.09:00 - 11:30
Var: Mötet genomförs digitalt via Skype.

HMK Referensgrupp är öppen för alla intresserade.

Läs mer och anmäl dig till kommande träffar: HMK Referensgrupp och fokusgrupper

Den som har intresse av HMK-området är välkommen att ingå i referensgruppen. Man deltar med den ambitionsnivå man själv tycker är lämplig – från att endast ta del av e-postutskick till att delta aktivt i revideringsarbete, remisser m.m. Det är upp till dig hur mycket du vill påverka HMK!

I dagsläget har referensgruppen ca 1-2 möten per år. Utöver detta sker möten i de olika fokusgrupperna, samt informationsutskick vid behov.

Under 2021 startar vi fokusgrupper kring följande teman:

  • Kommunal MBK
  • Geodesitillämpningar
  • Krav & upphandling
  • Geodatakvalitet
  • Stöd för nationella specifikationer

Här kommer fokusgrupperna ha tillgång till arbetsmaterial, kalendarium m.m. Mer information om detta kommer att skickas ut till referensgruppen samt via nyhetsbrev i takt med att fokusgrupperna startas upp.

Kontakta hmk@lm.se för intresseanmälan. Kom ihåg att ange vilken/vilka fokusgrupper du vill delta i.

Inga pågående enkäter.

Inga pågående remisser.