Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Handböckerna i HMK

HMK består av ett antal handböcker som tar upp olika teman, t.ex. specifika insamlingstekniker eller geodataprodukter. I HMK-serien ingår också fyra gemensamma referensdokument för att underlätta användningen av de tematiska handböckerna.

De tematiska handböckerna innehåller textrutor med rubrikerna "Krav" och "Rekommendationer". Hur dessa ska tillämpas beskrivs i respektive handbok. Vid ändringar i handböckerna som omfattar krav och rekommendationer publiceras alltid nya versioner, med unikt årtal. Om mindre justeringar sker i senaste version redovisas detta i den s.k. HMK-loggen (pdf, nytt fönster).

Alla handböcker finns tillgängliga i pdf-format och kan skrivas ut och spridas för icke-kommersiellt bruk. Detta gäller även de äldre versionerna av handböckerna, från 2013 och framåt.

I Läsarkivet finns HMK:s tekniska rapporter, Handbok till mätningskungörelsen från 1990-talet, samt andra länkar och lästips med koppling till HMK

Gemensamma referensdokument

HMK - Introduktion 2017 (pdf, nytt fönster)

HMK – Geodatakvalitet 2017 (pdf, nytt fönster)

HMK – Geodetisk infrastruktur 2020 (pdf, nytt fönster)

HMK – Ordlista – termer och förkortningar, september 2021 (pdf, nytt fönster)

Tematiska handböcker

HMK – Digital grundkarta 2021 (pdf, nytt fönster)

HMK – Flygfotografering 2017 (pdf, nytt fönster)

Engelsk kortversion - Aerial photography (pdf, nytt fönster)

HMK – Flygburen laserskanning 2017 (pdf, nytt fönster)

Engelsk kortversion - Airborne laser scanning (pdf, nytt fönster) 

HMK – Fordonsburen laserskanning 2017 (pdf, nytt fönster)

Engelsk kortversion - Mobile laser scanning (pdf, nytt fönster)

HMK – Fotogrammetrisk detaljmätning 2017 (pdf, nytt fönster)

HMK – GNSS-baserad detaljmätning 2020 (pdf, nytt fönster)

HMK – Höjddata 2017 (pdf, nytt fönster)

HMK – Ortofoto 2017 (pdf, nytt fönster)

HMK – Stommätning 2020 (pdf, nytt fönster)

HMK – Terrester detaljmätning 2020 (pdf, nytt fönster)

HMK – Terrester laserskanning 2020 (pdf, nytt fönster)