På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Aktuella HMK-dokument

Här återfinns det HMK-material som färdigställts under 2013-2015.

HMK-nytt beskriver eventuella förändringar som utförts i de olika dokumenten mellan versionsutgivningarna. 

Frågor och synpunkter på HMK-arbetet kan skickas till hmk@lm.se

Alla dokument presenteras i pdf-format. Vi rekommenderar Internet Explorer eller Firefox för att dokumentens navigeringsmeny ska fungera.

Gällande dokument

Dokumentinformation

HMK-Introduktion Version 2015
HMK-Geodatakvalitet Version 2015
HMK-Ordlista och förkortningar Version juni 2015
   
HMK-Bilddata Version 2015
HMK-Laserdata Version 2015
HMK-Fordonsburen laserdatainsamling Version 2015
HMK-Terrester laserskanning  Version 2015
HMK-Höjddata Version 2015
HMK-Ortofoto Version 2015
HMK-Fotogrammetrisk detaljmätning Version juni 2015
   
HMK-Geodesi: Geodetisk infrastruktur  Version 2015
HMK-Geodesi: GNSS-baserad detaljmätning  Version 2015
HMK-Referenssystem och geodetisk mätning Version 2014
HMK-Geodesi: Stommätning  Version 2015
HMK-Geodesi: Terrester detaljmätning  Version 2015

Tekniska rapporter

Dokumentinformation

I gränslandet BIM – GIS - Geodesi  

Teknisk rapport 2016:4

Lägesosäkerheten i geodata - likheter och olikheter

Teknisk rapport 2016:3

Standardosäkerheter, konfidensintervall m.m. vid positionsbestämning i 1D, 2D och 3D

Teknisk rapport 2016:2

Hantering av lägesosäkerheten i geodata – igår och idag

Teknisk rapport 2016:1

Terminologi, principer och trender inom
geodatakvalitet

Teknisk rapport 2015:1
Kontroll av lägesosäkerheten i laserdata Teknisk rapport 2014:1
Lägesosäkerhet vid fotogrammetrisk detaljmätning i 3D Teknisk rapport 2013:3
Tolkningsmöjligheter vid olika geometriska upplösningar Teknisk rapport 2013:2
Analys av den norska standarden "Kontroll av geodata" Teknisk rapport 2013:1

 

Tidigare versioner

Dokumentinformation

HMK-Introduktion Version 2014
HMK-Geodatakvalitet Version 2014
HMK-Fotogrammetrisk detaljmätning Första versionen 2015
HMK-Bilddata Version 2014
HMK-Ortofoto Version 2014
HMK-Fordonsburen laserdatainsamling Version 2014
HMK-Laserdata Version 2014
HMK-Bilddata Version 2013
HMK-Referenssystem och geodetisk mätning Version 2013

Dela den här sidan med andra

Handbok i mät- och kartfrågor

HMK-nytt

Redovisar mindre justeringar som inte medför versionsändring i dokumenten.

Läs om HMK-nytt