Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Avgiftsfria geodataprodukter för FUK

Lantmäteriets geodataprodukter finns avgiftsfritt tillgängliga för forskning, utbildning och kulturverksamhet. Produkter som erbjuds är:

  • Bild och höjdinformation, t.ex. Digitala flygbildsdata, Ortofoton och Laserdata.
  • Kartor i vektorformat, t.ex. GSD-Fastighetskartans topografi och GSD-Ortnamn.
  • Kartor i rasterformat, t.ex. Karta 1:10 000 och Karta 1:50 000.
  • Geodatatjänster för visning-, nedladdning och direktåtkomst, t.ex. Topografisk webbkarta Visning, Hydrografi Nedladdning och Ortnamn Direkt.
  • SWEPOS och Nätverks-RTK.

Du hittar hela utbudet i denna produktförteckning (pdf).

Notera att användningen medför begränsande licensvillkor. Fullständig beskrivning av licensvillkoren hittar du i licensavtalet (pdf)

Dessutom finns Lantmäteriets "Öppna data" att tillgå - som är fritt tillgängliga för alla och som får användas utan begränsande villkor.

Vilka geodata som ingår från övriga myndigheter hittar du på Geodata för forskning, utbildning och kulturverksamheter