Languages Lättläst Teckenspråk

Ansök om spridningstillstånd

Skicka ansökan genom att fylla i formuläret nedan. När ansökan registrerats får du en inbjudan via e-post till vår filskickningstjänst där du laddar upp ditt material.

Tillståndsansökan  

Sökande

Kontaktperson

Adress dit tillståndet ska skickas

Geografiskt område

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende och utfärda ett beslut behöver du beskriva de platser där du har tagit bilder eller filmat (eller gjort andra typer av avbildningar).

Ange geografiskt område enligt nedanstående:

  • fullständig adress
  • fastighetsbeteckning
  • koordinater i SWEREF 99TM eller WGS 84

Du kan hämta fastighetsbeteckning och koordinater genom att högerklicka i kartan, markera och kopiera uppgifterna i vår e-tjänst Kartsök och ortnamn.

Innehåller ditt material GPS-information (Exif, metadata)?

Beskriv ditt material (bilder, filmer med mera)

För att vi ska kunna fatta ett beslut är det viktigt att materialet du skickar in är högupplöst. Har du exempelvis tagit bilder vill vi gärna få in "original"-bilderna. Skickar du in lågupplösta kopior av bilderna är det bara dessa du får tillstånd att sprida.

Materialet består av:

Medgivande till retuschering:*

Ibland kan materialet behöva retuscheras för att vi ska kunna ge tillstånd för spridningen.

Jag skickar materialet via:

För mindre datamängder rekommenderar vi att du använder vår filskickstjänst (max 2 GB / fil).

Ändamål och upplysningar

Beskriv ändamålet så utförligt som möjligt:

  • vad materialet kommer användas till
  • vilka och hur många som ska använda informationen samt
  • om det bara är för internt bruk eller om informationen ska spridas externt.

Om du på uppdrag har fotograferat ett område där det råder fotoförbud vill vi ha kontaktuppgifter till uppdragsgivaren och säkerhetsansvarig på området. Eventuella fototillstånd kan bifogas tillsammans med den geografiska informationen.

När Lantmäteriet samlar in personuppgifter ska myndigheten lämna information om den behandling av personuppgifter som görs. Informationen går att hitta på webbplatsen www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta Kundcenter på telefonnummer 077163 63 63.