Languages Lättläst Teckenspråk

Ansök om spridningstillstånd

Skicka ansökan genom att fylla i formuläret nedan. När ansökan registrerats får du en inbjudan via e-post till vår filskickningstjänst där du laddar upp ditt material.

Tillståndsansökan

Sökande

Kontaktperson

Adress dit tillståndet ska skickas

Material (bilder, filmer med mera)

Vi måste få ta del av dina geografiska data för att kunna handlägga ditt ärende. Det är viktigt att du skickar in det material som du vill sprida, har du till exempel tagit bilder är det originalbilderna du ska skicka in. Skickar du in en lågupplöst kopia av bilden får du bara tillstånd för just den.

För mindre filstorlekar rekommenderar vi att du använder vår filskickstjänst (max 2 GB / fil). Har du större total filstorlek än 32 GB bör du skicka in materialet via spårbar postförsändelse.

Beskrivning av material:

Medgivande till retusch

Vid behov kan materialet behöva retuscheras för att spridningstillstånd ska kunna ges. Om retusch krävs för att materialet ska kunna spridas och ni inte medger retuschering kommer den berörda delen av materialet nekas spridning.

Medgivande:

Geografiskt område

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende och utfärda ett beslut behöver vi få en så noggranna platsbeskrivningar som möjligt.

I möjligaste mån vill vi även att du anger: fotoriktning, närmaste större tätort samt start- och landningsplats.

Ange geografiskt område enligt nedanstående:

  • fullständig adress (inkl. kommuntillhörighet)
  • fastighetsbeteckning (inkl. kommuntillhörighet)
  • koordinater (inkl. koordinatsystem och kommuntillhörighet)

Du kan hämta fastighetsbeteckning och koordinater genom att högerklicka i kartan, markera och kopiera uppgifterna i vår e-tjänst Kartsök och ortnamn.

Ändamål och upplysningar

Beskriv ändamålet så utförligt som möjligt:

  • vad informationen kommer användas till
  • vilka och hur många som ska använda informationen samt
  • om det bara är för internt bruk eller om informationen ska spridas externt.

Om du på uppdrag har fotograferat på ett område där det råder fotoförbud vill vi ha kontaktuppgifter till uppdragsgivaren och säkerhetsansvarig på området. Eventuella fototillstånd kan bifogas tillsammans med den geografiska informationen

När Lantmäteriet samlar in personuppgifter ska myndigheten lämna information om den behandling av personuppgifter som görs. Informationen går att hitta på webbplatsen www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta Kundcenter på telefonnummer 077163 63 63.