Other languagesLanguages LättlästLättläst TeckenspråkTeckenspråk

Lantmäteriet - Teckenspråk

Här får du en kort introduktion om Lantmäteriet på teckenspråk.