Languages Lättläst Teckenspråk

Framtidens samhällsplanering

Hur påverkas samhällsplaneringen om vissa samhällstrender fortsätter? Och hur påverkas Lantmäteriets roll som expertmyndighet inom samhällsplaneringen? Det är ett par av de frågor vi söker svar på när vi spanar mot framtiden.

Lantmäteriet är en central aktör inom svensk samhällsplanering. Förutsättningarna för att vi ska kunna ge en grundläggande samhällsservice avgörs av processer i vår omvärld.

Hur kommer Lantmäteriets verksamhet att utvecklas i framtiden? Vilka är utmaningarna och vilka är möjligheterna? När samhället förändras så förändras också vi i vår roll som expertmyndighet.

För att ställa siktet rätt påbörjade vi under 2014 ett arbete med att ta fram fyra scenarier om hur samhällsplaneringen kan gå till år 2025.

Det arbetet har bland annat resulterat i en antologi och fyra korta filmer om möjliga framtider för samhällsplaneringen.

Här kan du se filmerna och läsa mer om antologin. Du kan även ladda ner boken i pdf-format.

Bild på antologin Framtidens samhällsplanering - Fyra scenarierOm vissa omvärldstrender som vi ser idag fortsätter med stor kraft, åt vilket håll påverkar de i så fall samhällsplaneringen? Vad händer med storstädernas tillväxt, digitaliseringen, globaliseringen och EU:s utveckling?

Den här boken gör ett försök att svara på dessa frågor med utgångspunkt i fyra framtidsscenarier om samhällsplaneringen år 2025. Scenarierna kommenteras av åtta centralt placerade personer från kommunsektorn, statsförvaltningen, näringslivet och den akademiska världen. Författarna ser olika på framtiden men är alla överens om att samhällsplaneringen står inför stora förändringar.

Skribenter:

 • Göran Cars, professor vid KTH
 • Peder Björk, kommunalråd, Sundsvall
 • Stefan Engdahl, Trafikverket
 • Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad
 • Ulrika Francke, vd, Tyréns
 • Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket
 • Lars Stjernqvist, kommunalråd, Norrköping
 • Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbotten

Boken inleds av Lantmäteriets generaldirektör Bengt Kjellson.

Bild på ett kors som illustrerar fyra framtidsscenarier Fyra möjliga framtider

Bokens frågeställningar utgår från fyra framtidsscenarier:

 1. Global hållbarhet. Samhällsplaneringen blir en integrerad och central del av arbetet för en övergång till det hållbara samhället. Det sker med staten i förarsätet.
 2. Storstadspolitiken. En satsning på storstadsregionerna som tillväxtnoder, där staten är en del i samhällsplaneringen om regionernas framgång, och där storstadsregionernas utveckling bedöms vara av riksintresse. Följaktligen blir storstadsregionernas utveckling en angelägenhet för regeringen.
 3. Den moderna bruksorten. Politikens roll försvagas. Näringslivet vinner ökat inflytande över samhällsplaneringen, eftersom de vill ha väl fungerande platser att vara aktiva på för att utveckla sina affärer.
 4. Kommuner i konkurrens. Överhettning i storstadsregionerna leder till ökat intresse att flytta till de medelstora städerna. Dessa konkurrerar i attraktivitet för inflyttning och företagsetableringar.

Ladda ner antologin Framtidens samhällsplanering - fyra scenarier (pdf)

Skribenterna i antologin om framtidens samhällsplanering kommer från kommunsektorn, statsförvaltningen, näringslivet och den akademiska världen.

   
Foto på Göran Cars

Göran Cars, professor vid KTH

Foto på Peder Björk

Peder Björk, kommunalråd, Sundsvall

Foto på Stefan Engdahl

Stefan Engdahl, Trafikverket

Foto på Christer Larsson

Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad

Foto på Ulrika Francke

Ulrika Francke, vd, Tyréns

Foto på Gunilla Nordlöf

Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket

Foto på Lars Stjernqvist

Lars Stjernqvist, kommunalråd, Norrköping

Sven-Erik Österberg

Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbotten

För att illustrera de olika framtider som diskuteras i antologin har vi tagit fram fyra korta filmer.

Global hållbarhet

Samhällsplaneringen blir en integrerad och central del av arbetet för en övergång till det hållbara samhället. Det sker med staten i förarsätet.

Storstadspolitiken

En satsning på storstadsregionerna som tillväxtnoder, där staten är en del i samhällsplaneringen om regionernas framgång, och där storstadsregionernas utveckling bedöms vara av riksintresse. Följaktligen blir storstadsregionernas utveckling en angelägenhet för regeringen.

Den moderna bruksorten

Politikens roll försvagas. Näringslivet vinner ökat inflytande över samhällsplaneringen, eftersom de vill ha väl fungerande platser att vara aktiva på för att utveckla sina affärer.

Kommuner i konkurrens

Överhettning i storstadsregionerna leder till ökat intresse att flytta till de medelstora städerna. Dessa konkurrerar i attraktivitet för inflyttning och företagsetableringar.

Seminariet 'Tänk det otänkbara om framtidens samhällsplanering' var ett av de mest uppskattade under Almedalsveckan 2015. Utgångspunkten i seminariet var antologin 'Framtidens samhällsplanering – fyra scenarier'.

Se videoupptagningen av seminariet i Almedalen 2015 på Youtube (nytt fönster)