Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Viktig data från hög höjd

Med jämna intervall flygfotograferas och laserskannas olika delar av Sverige. Vår höjddata har många användningsområden och är en viktig del i planeringen av förebyggande åtgärder vid klimatförändringar.

Med hjälp av laserskanning från flygplan har Lantmäteriet skapat en höjdmodell över hela Sverige. Höjdmodellen består av koordinatsatta höjdpunkter i ett regelbundet rutnät. I kombination med annan geografisk information kan man skapa tredimensionella modeller av landskapet. Dessa modeller gör det möjligt att förutspå följderna av vissa klimatrelaterade katastrofer, vilket i sin tur gör det möjligt att minimera skadorna.

- Vid översvämning eller extrema skyfall kan vår data bidra till att skapa en uppfattning om vart vattnet tar vägen. Det har avgörande betydelse exempelvis för att bedöma vilka områden som behöver saneras eller skyddas vid urlakning av ett giftigt område. Det kan också ha betydelse för att bedöma områden som kan vara olämpliga att bygga till exempel en förskola eller sjukhus på, om man inte vidtar särskilda åtgärder för att säkra mot översvämning, berättar Sven Vasseur, regional geodatasamordnare.  

En produkt med aktualitet som efterfrågas allt mer

Det är viktigt att vår höjddata är en produkt med aktualitet. Verkligheten förändras om man bygger exempelvis en bro eller om det sker bebyggelser av andra slag, och då behöver vi göra nya mätningar för att kunna uppdatera höjdmodellen.

- När det gäller laserskanning och flygfotografering så sker den med jämna intervall, och påverkas mycket av den tekniska utvecklingen. Kameror och sensorer blir allt bättre, vilket gör att man kan flyga på högre höjd och därmed få in data för mer yta, med minst lika bra kvalitet. Aktuell och tillförlitliga höjddata efterfrågas allt mer, och det är bara Lantmäteriet som tar fram den här typen av data nationellt, berättar Sven.

En produkt med många användningsområden

Lantmäteriet sitter på en skatt av bilder. Historiska bilder som sträcker sig hela vägen tillbaka till tidigt 1900-tal.

- Att vi har bilder från olika tidpunkter kan göra det möjligt att se vad som hänt med ett område över tid. Var finns det rester av gamla industrier som kan bidra till urlakningar av gamla deponier? Den informationen kan ha fångats på våra bilder som en bieffekt av att vi flygfotograferat för att göra kartor, säger Sven.

Ett annat exempel är objekt som är särskilt skyddsvärda, som vittnar om våra kulturplatser och som kan identifieras i vår höjdmodell, till exempel med maskininlärning. 

- Vår data blir andra och tredjehandsanvändning som kan användas på många olika sätt. Vi har inte tänkt oss den användningen när vi först genererade vår data men det råkar vara så pass bra kvalitet att det går att använda i andra tillämpningar också, säger Sven.  

Läs mer om Delmål 13.1 - Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer.