På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Organisation

Direktion

I direktionen sitter generaldirektören, biträdande generaldirektör, divisionscheferna för Fastighetsbildning, Geodata och Fastighetsinskrivning och direktörerna för IT, planering, kommunikation och personal samt sekreterare.

Generaldirektör - Bengt Kjellson
Biträdande generaldirektör - Anders Lundquist

Divisionschef Fastighetsbildning - Linda Edgren 
Planeringsdirektör - Vikarierande planeringsdirektör Anders Lundquist
Divisionschef Geodata - Anders Sandin
Divisionschef Fastighetsinskrivning - Tove Elvelid
Utvecklingsdirektör - Anna Eriksson
Kommunikationsdirektör - Henrik Stridsman
Personaldirektör - Marie Stålnacke
Sekreterare - Christina Wallström, GD-assistent

Styrelse

Lantmäteriet leds av en styrelse. Myndighetens chef ingår i styrelsen och ansvarar för den löpande verksamheten i enlighet med styrelsens direktiv. Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter.

Ledamöter

Olle Sundin, ordförande, tidigare generaldirektör för Luftfartsverket
Bengt Kjellson, generaldirektör vid Lantmäteriet
Ann Hellenius, IT-direktör Stockholms stad
Anna Ernestam, avdelningschef Röda Korset
Ulf Kamne, kommunalråd Göteborgs stad
Helen Olausson, vice ordförande, VD Projektgaranti AB
Barbro Holmberg, f.d. landshövding Gävleborgs län

Personalföreträdare

Magnus Landgren, Lantmäteriakademikerna
Gull Britt Olander, ST Lantmäteri
Jeanette Norman, stf ordförande ST

Representanter för personalorganisationerna

För Lantmäteriakademikerna, Saco-föreningen på Lantmäteriet 
Magnus Landgren
Lantmäteriet Fastighetsbildning
801 82 Gävle
040-660 81 83, arbete.

För ST inom Lantmäteriet
Gull-Britt Olander
Lantmäteriet Fastighetsbildning
801 82 Gävle
036-30 51 85, arbete.

Lantmäteriet har tre divisioner:

  • Fastighetsbildning har ansvar för fastighetsindelningen, det vill säga fattar beslut om nya fastigheter eller om ändring av existerande gränser. Det kan också gälla beslut om samfälligheter, servitut och ledningsrätter.
  • Fastighetsinskrivning granskar, beslutar om och registrerar lagfarter, tomträtter, inteckningar, andra inskrivningsärenden och anteckningar i Fastighetsregistrets inskrivningsdel samt beslutar om och tar in stämpelskatt och avgifter.
  • Geodata bygger upp och tillhandahåller geografisk information och fastighetsinformation.


Vi har sju koncerngemensamma enheter som utgör Lantmäteriets  gemensamma resurser för frågor rörande ekonomi, personal, utveckling och IT, kommunikation, hållbarhetsfrågor, dokumentstyrning samt tjänsteexport.

Dela den här sidan med andra

Kartor

Ge bort en historisk karta i julklapp!

Välj ut en riktigt fin karta ur vårt historiska arkiv. Beställ före den 14 december så får du kartan före jul.

Historiska kartor

Fastigheter

Upphävande av förordnande enligt plan- och bygglagen, PBL

Har du fått brev från oss gällande en ändring i Plan- och bygglagen? Vill du veta vad det innebär för dig?

Läs mer

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

Kartor

Har du upptäckt ett fel i våra kartor?

Vi vill gärna att du hjälper oss att förbättra kartan, så hör av dig till oss!

Anmäl fel i karta

Öppna data

Ladda ner historiska ortofoton gratis

Nu släpper vi ett rikstäckande lager av historiska ortofoton som öppna data.

Ladda ner bilderna