På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Organisation

Direktion

I direktionen sitter generaldirektören, biträdande generaldirektör, divisionscheferna för Fastighetsbildning, Geodata och Fastighetsinskrivning och direktörerna för IT, planering, kommunikation och personal samt sekreterare.

Generaldirektör - Bengt Kjellson
Biträdande generaldirektör - Anders Lundquist

Divisionschef Fastighetsbildning - Linda Edgren 
Planeringsdirektör - Lena Leed
Divisionschef Geodata - Anders Sandin
Divisionschef Fastighetsinskrivning - Tove Elvelid
Utvecklingsdirektör - Anna Eriksson
Kommunikationsdirektör - Henrik Stridsman
Personaldirektör - Marie Lyxell Stålnacke
Sekreterare - Christina Wallström, GD-assistent

Styrelse

Lantmäteriet leds av en styrelse. Myndighetens chef ingår i styrelsen och ansvarar för den löpande verksamheten i enlighet med styrelsens direktiv. Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter.

Ledamöter

Olle Sundin, ordförande, tidigare generaldirektör för Luftfartsverket
Bengt Kjellson, generaldirektör vid Lantmäteriet
Ann Hellenius, IT-direktör Stockholms stad
Anna Ernestam, avdelningschef Röda Korset
Ulf Kamne, kommunalråd Göteborgs stad
Helen Olausson, vice ordförande, VD Projektgaranti AB
Barbro Holmberg, f.d. landshövding Gävleborgs län

Personalföreträdare

Magnus Landgren, Lantmäteriakademikerna
Gull Britt Olander, ST Lantmäteri
Jeanette Norman, stf ordförande ST

Representanter för personalorganisationerna

För Lantmäteriakademikerna, Saco-föreningen på Lantmäteriet 
Magnus Landgren
Box 505 90
202 15 Malmö
040-660 81 83 , arbete.

För ST inom Lantmäteriet
Gull-Britt Olander
Lantmäteriet
550 02 Jönköping
036-30 51 85, arbete.

Lantmäteriet har tre divisioner:

  • Fastighetsbildning har ansvar för fastighetsindelningen, det vill säga fattar beslut om nya fastigheter eller om ändring av existerande gränser. Det kan också gälla beslut om samfälligheter, servitut och ledningsrätter.
  • Fastighetsinskrivning granskar, beslutar om och registrerar lagfarter, tomträtter, inteckningar, andra inskrivningsärenden och anteckningar i Fastighetsregistrets inskrivningsdel samt beslutar om och tar in stämpelskatt och avgifter.
  • Geodata bygger upp och tillhandahåller geografisk information och fastighetsinformation.


Vi har sju koncerngemensamma enheter som utgör Lantmäteriets  gemensamma resurser för frågor rörande ekonomi, personal, utveckling och IT, kommunikation, hållbarhetsfrågor, dokumentstyrning samt tjänsteexport.

Dela den här sidan med andra

Öppna data

Ladda ner historiska ortofoton gratis

Nu släpper vi ett rikstäckande lager av historiska ortofoton som öppna data.

Ladda ner bilderna

Spridningstillstånd

Ska du filma eller fotografera från drönare?

Tänk på att du fortfarande behöver spridningstillstånd för att sprida bilder och filmer tagna från luften.

Läs mer och ansök

Kartor

Skriv ut din egen kartbok!

Zooma, panorera, ladda hem och skriv ut din egen kartbok i skala 1:50 000.

Läs mer

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Är det fortfarande aktuellt?
Då kan inskrivningen behöva förnyas senast 2018. Officialservitut berörs ej.

Läs mer

Digitalt först

Smartare samhällsbyggnadsprocess

Se resultatet från Society hack i Almedalen där deltagarna tog sig an utmaningar kring Digitalt först.

Lantmäteriet i Almedalen 2017