Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Historiska kartor

Du kan gå i din farfarsfars fotspår om du letar i Lantmäteriets tjänst Historiska kartor. Där hittar du kartor från år 1628 och framåt.

  • Lantmäteriet har skapat kartor sedan 1628, och många av dem - faktiskt över en miljon - kan du se via vår tjänst Historiska kartor. Kartorna täcker stora delar av Sverige och är i många fall så välgjorda och rikt utsmyckade att det är frestande att kalla dem för rena konstverk.
  • Via Lantmäteriets e­-tjänst Historiska kartor kan du hitta hela det gamla Sverige. Den innehåller en miljon kartor i storformat och cirka 70 miljoner textsidor.

  • Sveriges äldsta karta, som någorlunda korrekt återger Sverige och Norden, trycktes i Venedig 1539 och heter Carta Marina. Carta Marina, som förvaras hos Uppsala universitetsbibliotek, hör till den svenska kartografins äldsta och märkligaste verk och är ritad av Olaus Magnus.
  • Carta Marina blev en förebild och källa för andra kartor över de nordiska länderna fram till år 1626, då Anders Bures karta Orbis arctoi nova accurata delineatio kom ut. År 1628 fick Anders Bure i uppdrag att bygga upp det svenska lantmäteriet, med målet att upprätta kartor över hela Sveriges alla gårdar och byar, städer, bruk hamnar och gruvor, liksom översiktskartor över socknar, härader och landskap.

Ta del av Lantmäteriets fakta om Sverige