Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Vår miljöpolicy

Vi har ett miljöledningssystem enligt Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Så här ser vår miljöpolicy ut:

Vi bidrar till hållbart ägande och användning av mark och vatten inom ramen för samhällsbyggnad i Sverige och utomlands.

Vi bidrar genom att återkommande uppdatera våra egna miljömål som del i samhällets gemensamma miljömålsarbete.

Hänsyn till miljön ingår som en naturlig del i vår verksamhet. Vårt interna och externa miljöarbete är en viktig del av vår profil.

Vi medverkar aktivt i utvecklingen av de regler som styr det svenska fastighetsväsendet samt plan- och exploateringsprocessen. I vår uppgift ingår att bidra med miljörelaterad fastighetsinformation och geografisk information utifrån samhällets behov.

Vi strävar efter att arbeta resurssnålt och att välja förnyelsebara resurser med bibehållen eller ökad nytta för våra intressenter.

Vi följer gällande lagar och förordningar och lever upp till de förväntningar som samhället ställer på oss.