Languages Lättläst Teckenspråk

Lantmäteriet i Almedalen 2018

Lantmäteriet fanns på plats under Almedalsveckan för att möta andra samhällsaktörer och bjuda in till diskussion om aktuella samhällsfrågor.

Lantmäteriet följde upp förra årets uppskattade Society Hack med en ny och vässad variant av det interaktiva workshop-formatet.

Deltagarna tog sig an utmaningar relaterade till regeringsuppdraget Digitalt först, och diskuterade gemensamt fram olika lösningar för att nå en smartare samhällsbyggnadsprocess.

Den övergripande frågeställningen var:
Hur kan digitala standardiserade detaljplaner bidra till att skapa en öppnare, smartare samhällsbyggnadsprocess?

Hacket inleddes med en paneldiskussion där bland andra bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson deltog.

Dokumentationen från Lantmäteriets Society Hack i Almedalen har vi sammanställt i en film:

Röster om Lantmäteriets Society Hack

Hör vad några av deltagarna tyckte om diskussionerna under Lantmäteriets Society Hack:

Lantmäteriets deltagande under Almedalsveckan

Lantmäteriet deltog dessutom i flera andra arrangemang under Almedalsveckan.

Kräver öppna geodata nya former för dialog med användarna?

Arrangör: SGU, Lantmäteriet

Datum: 2 juli

När svenska myndigheters geodata blir öppna data skapas ökad samhällsnytta. Samtidigt minskar myndigheternas direktkontakt med användarna. Vilka metoder krävs då för att följa användning och behov? Och behövs det för att kunna säkerställa att informationen ger största möjliga samhällsnytta?

Se filmen från seminariet

Fastighetsvärden för mångmiljardbelopp hotas av översvämning

Arrangör: SGU, LantmäterietSjöfartsverket

Datum: 3 juli

Om den genomsnittliga havsnivån höjs med en meter hotas fastighetsvärden för mångmiljardbelopp av översvämning. Hur ökar vi samhällets förmåga att hantera klimatförändringarna och vilket stöd behöver kommuner och länsstyrelser för klimatanpassning av samhällsplaneringen?

Se filmen från seminariet