Languages Lättläst Teckenspråk

Använd vår information

Lantmäteriet tillhandahåller geodata, geografisk information och fastighetsinformation, som ofta har användningsområden utanför den offentliga förvaltningen. Olika aktörer i samhället har behov av att vidareutnyttja information för att skapa nya tjänster.

Geodata har många användningsområden i det moderna samhället. Till exempel kan kartinformation och annan geografisk information användas för att skapa allt från orienteringskartor till GPS-tjänster.

I Lantmäteriets uppdrag som myndighet ingår att samla in, lagra och tillhandahålla geografisk information och fastighetsinformation. Målet för vår informationsförsörjning är att den ska vara av god kvalitet, rikstäckande, långsiktig, stabil och säker. Användningen av geodata i samhället ska öka och komma till nytta hos fler användare och inom fler användningsområden.

Så här använder du vår information

På vår webbplats når du på ett enkelt sätt information som Lantmäteriet tillhandahåller, hur du kan få tillgång till informationen samt de villkor som gäller.

Öppna geodata

Lantmäteriets Öppna geodata får användas utan licensavgift och med förenklade användningsvillkor, så kallade Creative commons, CC BY.

Övriga geodata

För Lantmäteriets övriga geodata kan villkoren se lite olika ut, beroende på vad du ska använda informationen till. Läs mer om våra villkor och avgifter.

PSI styr villkoren

Lantmäteriets villkor för användning av vår information styrs av den så kallade PSI-lagen (Public Sector Information), lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Läs mer om PSI-lagen.

Har du frågor?

Kontakta geodatasupport