Languages Lättläst Teckenspråk

Kurser inom ortnamn

Lantmäteriet är nationell ortnamnsmyndighet och arbetar bland annat med frågor om ortnamn i samband med kartläggning och fastighetsregistrering.

Många anställda inom såväl kommunala som statliga förvaltningar arbetar med frågor som berör ortnamn. Det kan vara adressregister, kommunala kartor, frågor om vägskyltning med mera. Information och utbildning inom detta område har därför efterfrågats.