Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sidaMin sida

DRK Kurs Del 1 - webb

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med kvalitetsförbättringar i registerkarta och ett krav för att få gå kursen är att din kommun har tecknat ett nytt DRK-avtal med Lantmäteriet. Denna kurs del 1 är webbaserad och är en grundutbildning.

Efter slutförd DRK-kurs del 1 (webb) har du behörighet för att kunna gå DRK-kurs del 2 (fältkurs).

Omfattning: ca 10 timmar webbaserad via lärplattform (Learnifier)

Kursavgift: Ingen avgift tas ut från deltagare där kommunen tecknat nytt DRK-avtal.

Målgrupp och förkunskapskrav

Målgrupp

Kursen vänder sig till kommunpersonal som arbetar med något moment i DRK-leveranser till Lantmäteriet.

Förkunskapskrav

Kommunen ska ha ett gällande DRK-avtal.

Kursmål och innehåll

Kursmål

Efter genomgången kurs skall deltagarna fått grundläggande kunskaper i de arbetsmoment som ingår i att kvalitetsförbättra Fastighetsregistrets kart-del (Registerkartan).

Kursinnehåll

  • DRK-processen
  • Allmänt om förrättningar
  • Fältarbete vid lantmäteriförrättningar
  • Fastighetsutredning och arkivforskning
  • Registerkartan
  • Plantolkning
  • Fastighetsrätt i fält
  • Lokalisering av befintliga gränsmarkeringar

Anmälan

Skicka kursanmälan

Använd Google Chrome för att Learnifier ska fungera bäst. 

Kolla din mapp för skräppost då och då, bokningsbekräftelser från vårt kurssystem kan hamna där ibland. Bokningsbekräftelserna kommer från e-postadressen noreply @ ninetech . se

Kontaktpersoner

Kontakt
utbildning@lm.se

Kursansvariga
Stefan Jernberg

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn@lm.se