Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Tillgänglighet för lantmateriet.se

Lantmäteriet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver hur lantmateriet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Brister i tillgänglighet

Här kommer vi att samla tillgänglighetsredogörelser för våra webbplatser och digitala tjänster som har lanserats efter 23 september 2018. Allt eftersom kommer vi fylla på med redogörelser för äldre digitala tjänster.

Tillgänglighetsredogörelse för Hitta stompunkt

För närvarande uppfyller tjänsten Hitta Stompunkt delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Ett fåtal informationsdialoger är inte nåbara via tangentbordet. [WCAG 2.1.1 A]
 • Det syns inte tydligt när kartan är aktiv. [WCAG 2.4.7 AA]
 • ARIA-landmärken används inte på ett konsekvent sätt. [WCAG 2.4.1 A]
 • Entangentskommandon (+ och -) finns för in- och utzoomning i kartan. [WCAG 2.1.4 A]
 • Vissa ikoner hamnar utanför menyn vid förstorning. [WCAG 1.4.4 AA]
 • Olika punkttyper särskiljs enbart med färg, och ej form, i kartan. [WCAG 1.4.1 A]
 • Det är otillräcklig kontrast mellan den gröna bakgrundsfärgen och den vita titeltexten. [WCAG 1.4.3 AA]
 • Det är otillräcklig kontrast mellan de gråa nyanserna i menyn. [WCAG 1.4.11 AA]
 • Alternativtext för dekorativa bilder och bilder i kartan hanteras inte korrekt. [WCAG 1.1.1 A]
 • Fieldset och legend saknas ofta. [WCAG 3.3.2]
 • ARIA och role används inte konsekvent. [WCAG 1.3.1 A]
 • Flera knappar saknar maskinläsbar text. [WCAG 2.5.3 A]
 • Hjälpmedel kan inte presentera meddelanden som inte är i fokus. [WCAG 4.13 AA]

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31/12 2020.

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tillgängligheten för tjänsten 25/11 2019.

Tjänsten Hitta Stompunkt publicerades den 21/2 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 25/11 2019.

Länk till tjänst: http://stompunkt.lantmateriet.se/ 

Webbtillgänglighetsdirektivet gäller endast internetkartor och karttjänster avsedda för navigation. Tjänsten Kartsök och ortnamn är undantagen från lagens tillämpning, se 9 § 2 p SFS 2018:1937.

Självklart arbetar vi ändå för att göra våra tjänster tillgängliga för så många användare som möjligt.

Länk till tjänsten: https://kso.etjanster.lantmateriet.se/ 

Webbtillgänglighetsdirektivet gäller endast internetkartor och karttjänster avsedda för navigation. Tjänsten Kartutskrift är undantagen från lagens tillämpning, se 9 § 2 p SFS 2018:1937.

Självklart arbetar vi ändå för att göra våra tjänster tillgängliga för så många användare som möjligt.

Länk till tjänsten: https://kartutskrift.lantmateriet.se/

Tillgänglighetsredogörelse för lantmateriet.se

För närvarande uppfyller webbplatsen lantmäteriet.se delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Mediaslider saknar tydlig pausfunktion
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q1. [WCAG 2.2.2 A]
 • Dokument saknar beskrivande titlar
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q1. [WCAG 2.4.2 A]
 • Skriva tydliga länkar
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q1. [WCAG 2.4.4 A]
 • Det är inte tydligt var fokus är om man tabbar på puffar
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q1. [WCAG 2.4.7 AA]
 • Cookie consent rutan hamnar sist i fokusordningen
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q1. [WCAG 2.4.3 A]
 • Sidan klarar inte av zoomning av text till 200%
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q1. [WCAG 1.4.4 AA]
 • Det finns innehållsbärande bilder som saknar alt tagg
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q1. [WCAG 1.1.1 A]
 • Skapa tydliga och klickbara fältetiketter
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q1. [WCAG 3.3.2 A]
 • Utför inga oväntade förändringar vid inmatning
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q1. [WCAG 3.2.2 A]
 • Formulär saknar taggen autocomplete
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q1. [WCAG 1.3.5 AA]
 • Formulär inmatning fel markeras inte korrekt för skärmläsare
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q1. [WCAG 3.3.1 A]
 • Förslag på korrekt inmatning presenteras inte alltid för användaren
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q1. [WCAG 3.3.3 AA]
 • Alternativ erbjuds inte om en inspelning enbart består av ljud eller video  
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q1. [WCAG 1.2.1 A]
 • Inspelad rörlig media textas inte alltid
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q1. [WCAG 1.2.2 A]
 • Det saknas tids oberoende alternativ eller en ljudbeskrivning av all förinspelad video
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q1. [WCAG 1.2.3 A]
 • Det saknas ljudbeskrivningar av all förinspelad video
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q1. [WCAG 1.2.5 AA]
 • Se till att koden validerar
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q1. [WCAG 4.1.1 A]
 • Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q1. [WCAG 1.3.1 A]
 • Ange sidans språk i koden
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q1. [WCAG 3.1.1 A]
 • Alla komponenter i användargränssnittet har inte en roll som hjälpmedel kan komma åt
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q1. [WCAG 4.1.2 A]
 • Statusmeddelanden kan inte bli automatiskt tydliggjorda genom role-attribut, aria-live eller liknande, utan att först få fokus 
  Vi planerar att vara klara med detta innan 2020 Q1. [WCAG 4.1.3 AA]

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 2020 Q1.

Vi gör regelbundet en självskattning (intern testning) av tillgängligheten för tjänsten. Senast bedömningen gjordes 2020-01-23.

Tjänsten Lantmäteriet.se i nuvarande version publicerades den 2018-06-12.

Redogörelsen uppdaterades den 23 januari 2020.

Webbtillgänglighetsdirektivet gäller endast internetkartor och karttjänster avsedda för navigation. Tjänsten Min karta är undantagen från lagens tillämpning, se 9 § 2 p SFS 2018:1937.

Självklart arbetar vi ändå för att göra våra tjänster tillgängliga för så många användare som möjligt.

Länk till tjänst: https://minkarta.lantmateriet.se/

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (öppnas i nytt fönster) och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (öppnas i nytt fönster). 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.lantmateriet.se med hjälp verktyget SiteImprove. Senaste bedömningen gjordes i april 2018.

Webbplatsen publicerades den 12 juni 2018.

Redogörelsen uppdaterades senast den 5 november 2019.