Languages Lättläst Teckenspråk

Hämta öppna geodata

Här kan du hämta de kartor och den geografiska information som Lantmäteriet tillhandahåller som öppna geodata.

För att titta på eller bearbeta produkter i vektor-format behöver du vanligen en GIS-programvara som klarar formaten Shape eller MapInfo.

Nu har du möjlighet att titta på dessa produkter i en webbläsare. Sök på 'shapefile viewer' och välj exempelvis mapshaper, där du kan dra in och släppa någon av våra zip-filer som du laddat ner.

Med anledning av ett planerat tekniskt underhåll har webbplatsen begränsad funktionalitet under innevarande helg.

För att ladda ner våra öppna geodata behöver du

Skapa ett användarkonto - det medför inga avgifter eller förpliktelser.
Har du glömt ditt användarnamn eller ditt lösenord?
Du har väl läst användarvillkoren?

Gå vidare till hämtplatsen - ftp

Produkten finns tillgänglig i ett rikstäckande lager. Det kan finnas två versioner av samma kartblad. Om båda versionerna är skannade finns de båda som öppna data, förutom i Göteborgs- och Bohus län och Gotlands län, där endast den senaste versionen finns med.
Filer över Norrlands inland finns inte som öppna data just nu. För att hitta rätt kartblad finns översiktskartor i PDF-format, shape eller tjänsten GeoLex som stöd.

Ekonomiska kartan (1935-1978) är en registerkarta som redovisar fastigheter, registerbeteckningar, bostadsbyggnader, tomt och trädgård, odlingsområden, fornminnen samt ett stort antal ortnamn. Skalan är 1:10 000, förutom över Norrlands inland där skalan är 1:20 000.

Bra att känna till

Filnamnet till ekonomiska kartorna innehåller tryckåret. Exempel på filnamn är J133-10F1d57, då 57 är kartans tryckår.

Ekonomiska kartan är upprättad i koordinatsystemet RT90 och den tillhörande georefererade .tfw-filen har koordinater i samma koordinatsystem.

Lantmäteriet har avstått upphovsrätten för Ekonomiska kartan. 

För en djupare beskrivning av innehållet, läs mer på Rikets allmänna kartverks arkiv.

 

 

Gå vidare till hämtplatsen - ftp 
Saknar du användarkonto för att hämta data? Då kan du kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

Vi rekommenderar en ftp-klient eller webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox.
Internet Explorer fungerar inte optimalt för exempelvis å, ä, ö och sorteringsordning.

Distrikt är en geografisk indelning av Sverige och GSD-Distriktsindelning innehåller distriktsytor med distriktkod och distriktsnamn.

Distriktsindelningen gäller från den 1 januari 2016.

För att använda denna produkt behöver du en GIS-programvara som klarar formaten - Shape eller Mapinfo.

 Gå vidare till hämtplatsen - ftp

Saknar du användarkonto för att hämta data? Då kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

Vi rekommenderar en ftp-klient eller webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox. Internet Explorer fungerar inte optimalt för exempelvis å, ä, ö och sorteringsordning.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen samt kodlista.

Mer information hittar du på produktsidan för GSD-Distriktsindelning.

Produkten innehåller aktuell och tillförlitlig fjällinformation med bland annat leder, broar, vadställen och stugor - från Sälen i söder till Treriksröset i norr.

För att använda denna produkt behöver du en GIS-programvara som klarar formaten - Shape eller Mapinfo.

På ftp-platsen finns en nedladdningsbar mapp med filer för hela Sverige som uppdateras regelbundet.

Gå vidare till hämtplatsen - ftp
Saknar du användarkonto för att hämta data? Då kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

Vi rekommenderar en ftp-klient eller webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox. Internet Explorer fungerar inte optimalt för exempelvis å, ä, ö och sorteringsordning.

Visas inte svenska och samiska tecken korrekt i ArcGIS?
Finns det stilfiler för att sätta manér på vektordata i shape-format?
Läs i Frågor och svar.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen i svensk och/eller engelsk version.

Läs mer på produktsidan för GSD-Fjällinformation

Produkten innehåller höjdvärden på marken i ett grid (rutnät) med 50 m mellanrum.

På ftp-platsen finns nedladdningsbara filer i mappar som är indelade efter län, samt en mapp som innehåller hela Sverige. Mapparna innehåller dessutom filer med metadata.

Grid 50+ finns i två varianter och för att särskilja dessa åt har filerna varsitt prefix;
nh som baseras på nya nationella höjdmodellen från laserdata samt
hdb som baseras på gamla höjddatabanken.

Gå vidare till hämtplatsen - ftp
Saknar du användarkonto för att hämta data? Då kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

Vi rekommenderar en ftp-klient eller webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox.
Internet Explorer fungerar inte optimalt för exempelvis å, ä, ö och sorteringsordning.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningarna.
Svenska versioner;

Engelska versioner;

Översikt med rutindelning (pdf 5,9 Mb)

Läs mer på produktsidan för GSD-Höjddata, grid 50+.

Karta i skala 1:50 000 som innehåller bland annat vägar, stigar och detaljerade beskrivningar av olika typer av skog och mark.

För att använda denna produkt behöver du en GIS-programvara som klarar formaten - Shape eller Mapinfo.

På ftp-platsen finns en nedladdningsbar mapp med filer för hela Sverige som uppdateras regelbundet.

Gå vidare till hämtplatsen - ftp
Saknar du användarkonto för att hämta data? Då kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

Vi rekommenderar en ftp-klient eller webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox.
Internet Explorer fungerar inte optimalt för exempelvis å, ä, ö och sorteringsordning.

  Visas inte svenska och samiska tecken korrekt i ArcGIS?
Finns det stilfiler för att sätta manér på vektordata i shape-format?
Läs i Frågor och svar

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen i svensk och/eller engelsk version.

Läs mer på produktsidan för GSD-Terrängkartan, vektor

Karta i skala 1:100 000 med information om till exempel vägar, vägnummer och vägars bärighet.

För att använda denna produkt behöver du en GIS-programvara som klarar formaten - Shape eller Mapinfo.

På ftp-platsen finns en nedladdningsbar mapp med filer för hela Sverige som uppdateras regelbundet.

Gå vidare till hämtplatsen - ftp
Saknar du användarkonto för att hämta data? Då kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

Vi rekommenderar en ftp-klient eller webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox.
Internet Explorer fungerar inte optimalt för exempelvis å, ä, ö och sorteringsordning.

  Visas inte svenska och samiska tecken korrekt i ArcGIS?
Finns det stilfiler för att sätta manér på vektordata i shape-format?
Läs i Frågor och svar

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen i svensk och/eller engelsk version.

Läs mer på produktsidan för GSD-Vägkartan, vektor

Karta i skala 1:250 000 med information om till exempel vägar, bebyggelse och gränser.

För att använda denna produkt behöver du en GIS-programvara som klarar formaten - Shape eller Mapinfo.

På ftp-platsen finns en nedladdningsbar mapp med filer för hela Sverige som uppdateras regelbundet.

Gå vidare till hämtplatsen - ftp
Saknar du användarkonto för att hämta data? Då kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

Vi rekommenderar en ftp-klient eller webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox.
Internet Explorer fungerar inte optimalt för exempelvis å, ä, ö och sorteringsordning.

  Visas inte svenska och samiska tecken korrekt i ArcGIS?
Finns det stilfiler för att sätta manér på vektordata i shape-format?
Läs i Frågor och svar

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen i svensk och/eller engelsk version.

Läs mer på produktsidan för GSD-Översiktskartan, vektor

Historiska ortofoton finns tillgängliga i ett komplett rikstäckande lager för referensåret 1960, som innehåller ortofoton från åren 1949 till 1970. Ytterligare ett rikstäckande lager för referensår 1975 är under uppbyggnad och finns tillgängligt, vilket huvudsakligen kommer att innehålla ortofoton från åren 1970 till 1980.

Bra att känna till

Längs sjöar, kusten och riksgränsen kan det i vissa ortofoton finnas svarta partier, vilket beror på att det inte alltid finns data som fyller ut hela ortofotorutan.

På grund av att originalbilderna ligger lagrade i RT 90 och transformeras till SWEREF 99 TM kan enstaka ortofoton ha inslag av ortofoton från olika årtal. Det innebär att skarvarna mellan ortofotona ibland kan vara mer eller mindre synliga. Av samma anledning kan det i ortofoton för referensår 1975 finnas svarta partier i ortofoton som gränsar mot de områden där det ännu inte finns ortofototäckning.

Flygåret ser du i ortofotots filnamn. Ortofotot med filnamnet 672_61_50_1960.tif. har således flygåret 1960, det vill säga hela eller åtminstone merparten av ortofotots yta är framtagen från flygbilder tagna 1960. Om ett ortofoto består av flera ortofoton från olika flygår, är det alltid det senaste årtalet som finns i filnamnet.

Mer information om produkten

På produktsidan för Historiska ortofoton kan du få en djupare beskrivning av innehållet, bland annat i produktbeskrivningen, svensk och/eller engelsk version. 

Så här gör du

Så hittar du och väljer bilder      Så hämtar du dina Historiska ortofoton

Har du frågor gällande hämtning av historiska ortofoton, kontakta Flygbildssupporten:

E-post: flygbilder@lm.se
Telefon: 026-63 34 04
(öppet vardagar kl. 09.30-15.00, lunchstängt kl. 11.30-12.30)

Tjänsten har ett öppet API i form av en zoom- och panorerbar bild innehållande historiska ortofoton.

Våra visningstjänster riktar sig till dig som vill använda Lantmäteriets kartor och bilder i egenutvecklade system och applikationer eller GIS-programvaror.

Du kan inte använda geodatatjänsterna för att titta på kartor och bilder direkt i din webbläsare.
För tillgång till tjänsten använd URL som finns i den tekniska beskrivningen.

 Läs mer och anslut till tjänsten
Saknar du användarkonto för att hämta data? Då kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

Dokumentation

Mer information och dokumentation om geodatatjänsten finns på produktsidan för Historiska ortofoton Visning.

Produkten utgörs av ett punktmoln med klassificerade punkter baserad på laserdata insamlade med en punkttäthet av 1-2 punkter per kvadratmeter

På ftp-platsen finns nedladdningsbara filer sorterade under mappar med samma namn som skanningsområdet de tillhör.

Gå vidare till hämtplatsen - ftp 
Saknar du användarkonto för att hämta data? Då kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

Vi rekommenderar en ftp-klient eller webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox.
Internet Explorer fungerar inte optimalt för exempelvis å, ä, ö och sorteringsordning.

Dokumentation

På produktsidan Laserdata Skog finns en djupare beskrivning av produktens innehåll.

Via länken nedan kan du själv välja hur stor del av landet du vill ladda ner i bildformatet png. Den nedladdningsbara kartbilden kommer från öppna data-tjänsten Topografisk webbkarta, översiktlig.

Förflytta dig och zooma in i kartbilden till den förstoring du önskar och klicka sen på ikonen Ladda ner i det övre högra hörnet.

 Ladda hem kartbild

Mer information, t.ex. produktbeskrivning och teckenförklaring, hittar du på Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.

SWEPOS DGNSS-tjänst är en rikstäckande tjänst för positionering i realtid med GPS/GNSS-mottagare. Lägesosäkerheten är cirka 1 meter.

 Läs mer och anslut till tjänsten.

Dokumentation

En webbhandledning finner du på SWEPOS webbplats via länken ovan.

Fakta
Differential GNSS är ett samlingsbegrepp för mätning där man utnyttjar flera GNSS-mottagare för att minska osäkerheten i lägesbestämningen. Idag används DGNSS huvudsakligen för att beskriva de relativa mätmetoder som baseras på kodmätning, vilket bygger på en enklare och mer robust princip jämfört med bärvågsmätning.

Sverigekartorna, i skalområdena 1:1, 5, 10 och 20 miljoner, passar som bakgrundskartor och till olika typer av temapresentationer.

För att använda dessa produkter behöver du en GIS-programvara som klarar formaten - Shape eller Mapinfo.

Gå vidare till hämtplatsen - ftp
Saknar du användarkonto för att hämta data? Då kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

Vi rekommenderar en ftp-klient eller webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox.
Internet Explorer fungerar inte optimalt för exempelvis å, ä, ö och sorteringsordning.

LyrAdmin.mxd som används tillsammans med ArcGIS 10.x, för att underlätta presentationen/användningen av shape-formatet, finns att hämta på Esri´s webbplats (nytt fönster)

Användarhandledning, Instruktioner pythonverktyg.docx, finns i zip-filen Pythonscript_lyradmin.

  Visas inte svenska och samiska tecken korrekt i ArcGIS?
Finns det stilfiler för att sätta manér på vektordata i shape-format?
Läs i Frågor och svar

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningarna i svensk och/eller engelsk version.

Sverige 1:1 miljon

Sverige 1:5, 10 och 20 miljoner

Mer information hittar du på produktsidan för GSD-Sverigekartor vektor

Tjänsten har ett öppet API i form av en zoom- och panorerbar karta - från Sverigekartan 1:5 miljoner ner till motsvarande Terrängkartans information.

Våra visningstjänster riktar sig till dig som vill använda Lantmäteriets kartor och bilder i egenutvecklade system och applikationer eller GIS-programvaror.

Du kan inte använda geodatatjänsterna för att titta på kartor direkt i din webbläsare. Använd då i stället e-tjänsten Kartsök och ortnamn.

För tillgång till tjänsten använd URL som finns i den tekniska beskrivningen.

 Läs mer och anslut till tjänsten
Saknar du användarkonto för att hämta data? Då kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser

Dokumentation

Mer information och dokumentation om geodatatjänsten finns på produktsidan för Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.

Tjänsten uppfyller kraven för Inspire och ger tillgång till detaljmätta tyngdkraftspunkter i Sverige.

För tillgång till tjänsten använd URL som finns i den tekniska beskrivningen.

 Läs mer och anslut till tjänsten
Saknar du användarkonto för att hämta data? Då kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

Dokumentation

Mer information och dokumentation om geodatatjänsten finns på produktsidan Tyngdkraft Nedladdning

Tjänsten uppfyller kraven för Inspire och visar detaljmätta tyngdkraftspunkter i Sverige, samt ger en uppfattning om mätningarnas utbredning.

För fler uppgifter och exakta tyngdkraftsvärden, använd motsvarande nedladdningstjänst.

För tillgång till tjänsten använd URL som finns i den tekniska beskrivningen.

 Läs mer och anslut till tjänsten
Saknar du användarkonto för att hämta data? Då kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

Dokumentation

Mer information och dokumentation om geodatatjänsten finns på produktsidan Tyngdkraft Visning.

Klienten som använder Topografisk webbkarta Visning, översiktlig för enkla nedladdningar av kartbilder finns som öppen källkod.
Den kan användas som kodexempel för hur man kan använda Topografisk webbkarta Visning, översiktlig, som bas för utveckling av egna applikationer eller skicka in förslag på ändringar direkt i koden.

Källkoden tillgängliggörs enligt licensen Apache version 2.0, vilket i stora drag innebär att den kan användas i egna eller öppna applikationer men att det finns begränsningar i att använda varumärket.

Källkoden finns att hämta hem eller utveckla på Github.

Rasterprodukter - endast leveransavgift

Produkten är en digital bild som till utseendet liknar den Topografiska webbkartan med information från Terrängkartans databas.

Karta 1:50 000 tillhandahålls enligt samma villkor som övriga Öppna data - men leveransavgift tillkommer pga. manuell hantering. 

Du beställer via Beställningsformuläret.

För en djupare beskrivning av innehållet, läs mer på produktsidan för Karta 1:50 000, raster