Languages Lättläst Teckenspråk

Hämta öppna geodata

Här kan du hämta de kartor och den geografiska information som Lantmäteriet tillhandahåller som öppna geodata.

För att titta på eller bearbeta produkter i vektor-format behöver du vanligen en GIS-programvara som klarar formaten Shape eller MapInfo.

Nu har du möjlighet att titta på dessa produkter i en webbläsare. Sök på 'shapefile viewer' och välj exempelvis mapshaper, där du kan dra in och släppa någon av våra zip-filer som du laddat ner.

Med anledning av ett planerat tekniskt underhåll har webbplatsen begränsad funktionalitet under innevarande helg.

För att ladda ner våra öppna geodata behöver du

Skapa ett användarkonto - det medför inga avgifter eller förpliktelser.
Har du glömt ditt användarnamn eller ditt lösenord?
Du har väl läst användarvillkoren?

Gå vidare till hämtplatsen - ftp

Distrikt är en geografisk indelning av Sverige och GSD-Distriktsindelning innehåller distriktsytor med distriktkod och distriktsnamn.

Distriktsindelningen gäller från den 1 januari 2016.

För att använda denna produkt behöver du en GIS-programvara som klarar formaten - Shape eller Mapinfo.

 Gå vidare till hämtplatsen - ftp

Saknar du användarkonto för att hämta data? Då kan du kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

Vi rekommenderar en ftp-klient eller webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox. Internet Explorer fungerar inte optimalt för exempelvis å, ä, ö och sorteringsordning.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen samt kodlista.

Mer information hittar du på produktsidan för GSD-Distriktsindelning.

Produkten innehåller aktuell och tillförlitlig fjällinformation med bland annat leder, broar, vadställen och stugor - från Sälen i söder till Treriksröset i norr.

För att använda denna produkt behöver du en GIS-programvara som klarar formaten - Shape eller Mapinfo.

På ftp-platsen finns en nedladdningsbar mapp med filer för hela Sverige som uppdateras regelbundet.

Gå vidare till hämtplatsen - ftp
Saknar du användarkonto för att hämta data? Då kan du kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

Vi rekommenderar en ftp-klient eller webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox. Internet Explorer fungerar inte optimalt för exempelvis å, ä, ö och sorteringsordning.

Visas inte svenska och samiska tecken korrekt i ArcGIS?
Finns det stilfiler för att sätta manér på vektordata i shape-format?
Läs i Frågor och svar.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen i svensk och/eller engelsk version.

Läs mer på produktsidan för GSD-Fjällinformation

Historiska ortofoton finns tillgängliga i ett komplett rikstäckande lager för referensåret 1960, som innehåller ortofoton från åren 1949 till 1970. Ytterligare ett rikstäckande lager för referensår 1975 är under uppbyggnad och finns tillgängligt, vilket huvudsakligen kommer att innehålla ortofoton från åren 1970 till 1980.

Lantmäteriet utvecklar en tjänst för nedladdning av historiska ortofoton som öppna data. Under övergångsperioden erbjuder vi en tillfällig lösning för att du som användare redan nu ska få tillgång till produkten.

Vi rekommenderar att du första gången läser alla informationssteg - klicka på bilderna nedan.

OBSERVERA att Historiska ortofoton från 17 januari 2018 har den nya filstrukturen med motsvarande metadatafiler som Ortofoto och Ortofoto25, och levereras i formatet LZW-komprimerad GeoTIFF. Detta medför att sättet du hittar och hämtar rätt ortofoto har förändrats något, så läs noga under steg 2 – Så hämtar du dina ortofoton.


För att använda och se denna produkt behöver du en bildbehandlare som kan hantera LZW-komprimerade GeoTIFF-filer. För att läsa metadatafilerna, det vill säga information om varje ortofoto och de flygbilder de är framställda av, behöver du en GIS-programvara som klarar formatet JSON, exempelvis QGIS. En onlinelösning som till exempel mapshaper fungerar också.

På hämtplatsen ligger ortofoton (i SWEREF 99 TM) lagrade i två mappar, Referensår_1960 respektive Referensår_1975. Bilderna ligger i mappen ortofoto. Mappen metadata innehåller metadata för ortofoton och de flygbilder de är framställda av.

Ett historiskt ortofoto har storleken 5x5 km. För att kunna hitta och hämta rätt ortofoto behöver du veta beteckningen på den indexruta och den storruta som ortofotot ligger i. För att kunna hitta dessa beteckningar finns två alternativ:

Alternativ 1 – titta direkt i pdf-filer

Pdf-filen här nedanför visar täckningen för respektive referensår, indelningen i storrutor 100x100 km, indexrutor 10x10 km, indexrutor 5x5 km (ortofoton) samt dess beteckningar. Färgerna representerar olika flygfotoår för varje ortofoto.

Index_Referensår 1960 och 1975

Alternativ 2 - se i shapefil som laddas hem till ditt GIS-program (mer avancerat)

Använd någon av de två zip-filerna som finns på hämtplatsen - Indexrutor_referensår_1960 resp. Indexrutor_referensår_1975. De visar utbredningen för varje ortofoto, uppgifter om vilken storruta varje ortofoto ligger i samt indexrutans beteckning.
Zip-filerna kan dras in och visas i en GIS-programvara. Klicka på 'info-knappen' och sedan på en ortofotoruta så ser du storrutans beteckning i fältet Mapp, indexrutans beteckning i fältet BK, filnamnet i fältet FILNAMN samt sökvägen i fältet location.

Bra att känna till

Längs sjöar, kusten och riksgränsen kan det i vissa ortofoton finnas svarta partier, vilket beror på att det inte alltid finns data som fyller ut hela ortofotorutan.

På grund av att originalbilderna ligger lagrade i RT 90 och transformeras till SWEREF 99 TM kan enstaka ortofoton ha inslag av ortofoton från olika årtal. Det innebär att skarvarna mellan ortofotona ibland kan vara mer eller mindre synliga. Av samma anledning kan det i ortofoton för referensår 1975 finnas svarta partier i ortofoton som gränsar mot de områden där det ännu inte finns ortofototäckning.

Flygåret ser du i ortofotots filnamn. Ortofotot med filnamnet 672_61_50_1960.tif. har således flygåret 1960, det vill säga hela eller åtminstone merparten av ortofotots yta är framtagen från flygbilder tagna 1960. Om ett ortofoto består av flera ortofoton från olika flygår, är det alltid det senaste årtalet som finns i filnamnet.

Läs mer i Frågor och svar

Så hämtar du dina ortofoton

För att hämta ett ortofoto, se instruktionsfilmerna eller följ instruktionerna nedan.

Instruktionsfilm för steg 2-8
(så hittar du rätt beteckning från pdf-filen i alternativ 1)

Instruktionsfilm för steg 9
(så hämtar du rätt ortofoto från hämtplatsen)

 1. Skaffa ett användarkonto på hämtplatsen - om du inte redan har ett.

 2. Öppna pdf-filen Index_Referensår 1960 och 1975

  .....................
  Om inte de olika lagren visas i vänsterspalten, som de gör i filmen, gör så här:
  - Spara ner pdf-filen till din egen dator genom att högerklicka på länken här ovan, Index Referensår 1960 och 1975, och välj ”spara länk som…” alternativt ”spara mål som…”
  - Öppna Acrobat Reader och via den så öppnar du sedan den pdf-fil du nyss sparat ner till din dator.
  - Om inte lagren dyker upp med automatik, så klicka på Visa på menyraden, välj sedan Visa/Dölj, sedan Navigeringsrutor och sist Lager, så kommer lagren att visas.
  .....................
 3. Vid symbolen Lager  i vänstermarginalen: Släck lagren Referensår 1960 och Referensår 1975 genom att klicka på symbolen i form av ett öga.
 4. Förflytta dig i kartan till det område du vill ha ortofoto över och zooma in lite så du ser storrutans beteckning som området ligger inom, till exempel 67_5. Denna beteckning behövs för att hämta ortofotot.
 5. Zooma in ytterligare så att du ser indexrutan 10x10 km som området ligger inom och även dess beteckning, till exempel 673_53.
  Om indexrutan skulle vara skymd av storrutans beteckning, klicka på pluset framför mappen Historiska ortofoto. Klicka sedan på pluset framför Labels i vänstermarginalen. Klicka sedan på plusknappen framför Unplaced Labels.
  Släck lagret 100 km - Default (precis under Unplaced Labels) genom att klicka på symbolen i form av ett öga.
 6. Notera inom vilken av de fyra små rutorna i indexrutan 10x10 km som ditt område finns, det vill säga med beteckningen 00, 05, 50 eller 55.
 7. Beteckningen för det sökta ortofotot är då beteckningen för indexrutan 10x10 km (till exempel 673_53) + de två siffrorna för den lilla rutan (till exempel 05) vilket ger beteckningen 673_53_05, som behövs för att hämta ortofotot.
 8. Tänd/visa sedan lagret du är intresserad av, Referensår 1960 eller Referensår 1975 i vänstermarginalen.
  Om det finns ett ortofoto för det referensåret, får rutorna färg. De olika färgerna representerar flygfotoåret. Du kan se årtalet som färgen representerar till höger om kartan.
 9. Lämna pdf:en och gå vidare till hämtplatsen. Gå in i mappen Historiska ortofoton, sedan mappen för ditt valda referensår och sist mappen med storrutans beteckning. Välj GeoTIFF-filen som innehåller ortofotots beteckning och filändelsen .tif, så får du själva bilden. Även flygåret ingår i filnamnet. Tillhörande koordinatinformation finns under samma mapp.
  Under samma mapp finns även mappen metadata som innehåller metadatafiler för ortofotot och de flygbilder det är framtaget från.
  För mer information om de olika filernas innehåll, se produktbeskrivning för Historiska ortofoton (pdf)

>> Tänk på att ett ortofoto innehåller stora datamängder som kan ta tid att ladda hem.

Gå vidare till hämtplatsen - ftp

Saknar du användarkonto för att hämta data? Då kan du kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

 Dokumentation till Historiska ortofoton

Läs mer på produktsidan för Historiska ortofoton. För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen i svensk och/eller engelsk version.

Har du frågor gällande hämtning av historiska ortofoton, kontakta Flygbildssupporten:

E-post: flygbilder@lm.se
Telefon: 026-63 34 04
(öppet vardagar kl. 09.30-15.00, lunchstängt kl. 11.30-12.30)

Tjänsten har ett öppet API i form av en zoom- och panorerbar bild innehållande historiska ortofoton.

Våra visningstjänster riktar sig till dig som vill använda Lantmäteriets kartor och bilder i egenutvecklade system och applikationer eller GIS-programvaror.

Du kan inte använda geodatatjänsterna för att titta på kartor och bilder direkt i din webbläsare.
För tillgång till tjänsten använd URL som finns i den tekniska beskrivningen.

 Läs mer och anslut till tjänsten
Saknar du användarkonto för att hämta data? Då kan du kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

Dokumentation

Mer information och dokumentation om geodatatjänsten finns på produktsidan för Historiska ortofoton Visning.

Produkten innehåller höjdvärden på marken i ett grid (rutnät) med 50 m mellanrum.

På ftp-platsen finns nedladdningsbara filer i mappar som är indelade efter län, samt en mapp som innehåller hela Sverige. Mapparna innehåller dessutom filer med metadata.

Grid 50+ finns i två varianter och för att särskilja dessa åt har filerna varsitt prefix;
nh som baseras på nya nationella höjdmodellen från laserdata samt
hdb som baseras på gamla höjddatabanken.

Gå vidare till hämtplatsen - ftp
Saknar du användarkonto för att hämta data? Då kan du kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

Vi rekommenderar en ftp-klient eller webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox.
Internet Explorer fungerar inte optimalt för exempelvis å, ä, ö och sorteringsordning.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningarna.
Svenska versioner;

Engelska versioner;

Översikt med rutindelning (pdf 5,9 Mb)

Läs mer på produktsidan för GSD-Höjddata, grid 50+.

Karta i skala 1:50 000 som innehåller bland annat vägar, stigar och detaljerade beskrivningar av olika typer av skog och mark.

För att använda denna produkt behöver du en GIS-programvara som klarar formaten - Shape eller Mapinfo.

På ftp-platsen finns en nedladdningsbar mapp med filer för hela Sverige som uppdateras regelbundet.

Gå vidare till hämtplatsen - ftp
Saknar du användarkonto för att hämta data? Då kan du kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

Vi rekommenderar en ftp-klient eller webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox.
Internet Explorer fungerar inte optimalt för exempelvis å, ä, ö och sorteringsordning.

  Visas inte svenska och samiska tecken korrekt i ArcGIS?
Finns det stilfiler för att sätta manér på vektordata i shape-format?
Läs i Frågor och svar

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen i svensk och/eller engelsk version.

Läs mer på produktsidan för GSD-Terrängkartan, vektor

Karta i skala 1:100 000 med information om till exempel vägar, vägnummer och vägars bärighet.

För att använda denna produkt behöver du en GIS-programvara som klarar formaten - Shape eller Mapinfo.

På ftp-platsen finns en nedladdningsbar mapp med filer för hela Sverige som uppdateras regelbundet.

Gå vidare till hämtplatsen - ftp
Saknar du användarkonto för att hämta data? Då kan du kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

Vi rekommenderar en ftp-klient eller webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox.
Internet Explorer fungerar inte optimalt för exempelvis å, ä, ö och sorteringsordning.

  Visas inte svenska och samiska tecken korrekt i ArcGIS?
Finns det stilfiler för att sätta manér på vektordata i shape-format?
Läs i Frågor och svar

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen i svensk och/eller engelsk version.

Läs mer på produktsidan för GSD-Vägkartan, vektor

Karta i skala 1:250 000 med information om till exempel vägar, bebyggelse och gränser.

För att använda denna produkt behöver du en GIS-programvara som klarar formaten - Shape eller Mapinfo.

På ftp-platsen finns en nedladdningsbar mapp med filer för hela Sverige som uppdateras regelbundet.

Gå vidare till hämtplatsen - ftp
Saknar du användarkonto för att hämta data? Då kan du kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

Vi rekommenderar en ftp-klient eller webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox.
Internet Explorer fungerar inte optimalt för exempelvis å, ä, ö och sorteringsordning.

  Visas inte svenska och samiska tecken korrekt i ArcGIS?
Finns det stilfiler för att sätta manér på vektordata i shape-format?
Läs i Frågor och svar

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen i svensk och/eller engelsk version.

Läs mer på produktsidan för GSD-Översiktskartan, vektor

SWEPOS DGNSS-tjänst är en rikstäckande tjänst för positionering i realtid med GPS/GNSS-mottagare. Lägesosäkerheten är cirka 1 meter.

 Läs mer och anslut till tjänsten.

Dokumentation

En webbhandledning finner du på SWEPOS webbplats via länken ovan.

Fakta
Differential GNSS är ett samlingsbegrepp för mätning där man utnyttjar flera GNSS-mottagare för att minska osäkerheten i lägesbestämningen. Idag används DGNSS huvudsakligen för att beskriva de relativa mätmetoder som baseras på kodmätning, vilket bygger på en enklare och mer robust princip jämfört med bärvågsmätning.

Via länken nedan kan du själv välja hur stor del av landet du vill ladda ner i bildformatet png. Den nedladdningsbara kartbilden kommer från öppna data-tjänsten Topografisk webbkarta, översiktlig.

Förflytta dig och zooma in i kartbilden till den förstoring du önskar och klicka sen på ikonen Ladda ner i det övre högra hörnet.

 Ladda hem kartbild

Mer information, t.ex. produktbeskrivning och teckenförklaring, hittar du på Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.

Sverigekartorna, i skalområdena 1:1, 5, 10 och 20 miljoner, passar som bakgrundskartor och till olika typer av temapresentationer.

För att använda dessa produkter behöver du en GIS-programvara som klarar formaten - Shape eller Mapinfo.

Gå vidare till hämtplatsen - ftp
Saknar du användarkonto för att hämta data? Då kan du kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

Vi rekommenderar en ftp-klient eller webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox.
Internet Explorer fungerar inte optimalt för exempelvis å, ä, ö och sorteringsordning.

LyrAdmin.mxd som används tillsammans med ArcGIS 10.x, för att underlätta presentationen/användningen av shape-formatet, finns att hämta på Esri´s webbplats (nytt fönster)

Användarhandledning, Instruktioner pythonverktyg.docx, finns i zip-filen Pythonscript_lyradmin.

  Visas inte svenska och samiska tecken korrekt i ArcGIS?
Finns det stilfiler för att sätta manér på vektordata i shape-format?
Läs i Frågor och svar

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningarna i svensk och/eller engelsk version.

Sverige 1:1 miljon

Sverige 1:5, 10 och 20 miljoner

Mer information hittar du på produktsidan för GSD-Sverigekartor vektor

Sverigekartor som bilder passar som bakgrundskarta och till olika typer av temapresentationer.

Sverige 1:1 miljon, raster

Gå vidare till hämtplatsen - ftp
Saknar du användarkonto för att hämta data? Då kan du kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

Vi rekommenderar en ftp-klient eller webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox.
Internet Explorer fungerar inte optimalt för exempelvis å, ä, ö och sorteringsordning.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningarna på svenska eller engelska:

Mer information hittar du på produktsidan för GSD-Sverigekartan 1:1 miljon, raster.

Sverigekarta, i enkelt pdf-format

Denna Sverigekarta redovisar länsindelningen på ett enkelt sätt.

Tjänsten har ett öppet API i form av en zoom- och panorerbar karta - från Sverigekartan 1:5 miljoner ner till motsvarande Terrängkartans information.

Våra visningstjänster riktar sig till dig som vill använda Lantmäteriets kartor och bilder i egenutvecklade system och applikationer eller GIS-programvaror.

Du kan inte använda geodatatjänsterna för att titta på kartor direkt i din webbläsare. Använd då i stället e-tjänsten Kartsök och ortnamn.

För tillgång till tjänsten använd URL som finns i den tekniska beskrivningen.

 Läs mer och anslut till tjänsten
Saknar du användarkonto för att hämta data? Då kan du kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser

Dokumentation

Mer information och dokumentation om geodatatjänsten finns på produktsidan för Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.

Tjänsten uppfyller kraven för Inspire och ger tillgång till detaljmätta tyngdkraftspunkter i Sverige.

För tillgång till tjänsten använd URL som finns i den tekniska beskrivningen.

 Läs mer och anslut till tjänsten
Saknar du användarkonto för att hämta data? Då kan du kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

Dokumentation

Mer information och dokumentation om geodatatjänsten finns på produktsidan Tyngdkraft Nedladdning

Tjänsten uppfyller kraven för Inspire och visar detaljmätta tyngdkraftspunkter i Sverige, samt ger en uppfattning om mätningarnas utbredning.

För fler uppgifter och exakta tyngdkraftsvärden, använd motsvarande nedladdningstjänst.

För tillgång till tjänsten använd URL som finns i den tekniska beskrivningen.

 Läs mer och anslut till tjänsten
Saknar du användarkonto för att hämta data? Då kan du kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

Dokumentation

Mer information och dokumentation om geodatatjänsten finns på produktsidan Tyngdkraft Visning.

Klienten som använder Topografisk webbkarta Visning, översiktlig för enkla nedladdningar av kartbilder finns som öppen källkod.
Den kan användas som kodexempel för hur man kan använda Topografisk webbkarta Visning, översiktlig, som bas för utveckling av egna applikationer eller skicka in förslag på ändringar direkt i koden.

Källkoden tillgängliggörs enligt licensen Apache version 2.0, vilket i stora drag innebär att den kan användas i egna eller öppna applikationer men att det finns begränsningar i att använda varumärket.

Källkoden finns att hämta hem eller utveckla på Github.

Rasterprodukter - endast leveransavgift

GSD-Fjällkartan, raster, är en digital bild med samma utseende och innehåll som den tryckta fjällkartan 1:100 000.

  Produkten, som kommer att avvecklas vid halvårsskiftet 2018, tillhandahålls enligt samma villkor som övriga Öppna data - men leveransavgift tillkommer pga. manuell hantering.

Du beställer via Beställningsformuläret.

För en djupare beskrivning av innehållet, läs mer på produktsidan för GSD-Fjällkartan, raster

Produkten är en digital bild som till utseendet liknar den Topografiska webbkartan med information från Terrängkartans databas.

Karta 1:50 000 tillhandahålls enligt samma villkor som övriga Öppna data - men leveransavgift tillkommer pga. manuell hantering. 

Du beställer via Beställningsformuläret.

För en djupare beskrivning av innehållet, läs mer på produktsidan för Karta 1:50 000, raster

Med GSD-Terrängkartan i rasterformat får du all information i samma bild.

  Produkten, som kommer att avvecklas vid halvårsskiftet 2018, tillhandahålls enligt samma villkor som övriga Öppna data - men leveransavgift tillkommer pga. manuell hantering.

Du beställer via Beställningsformuläret.

För en djupare beskrivning av innehållet, läs mer på produktsidan för GSD-Terrängkartan, raster

Med GSD-Vägkartan i rasterformat får du all information i samma bild.

  Produkten, som kommer att avvecklas vid halvårsskiftet 2018, tillhandahålls enligt samma villkor som övriga Öppna data - men leveransavgift tillkommer pga. manuell hantering.

Du beställer via Beställningsformuläret.

För en djupare beskrivning av innehållet, läs mer på produktsidan för GSD-Vägkartan, raster