Languages Lättläst Teckenspråk

Användarvillkor

Den information som Lantmäteriet släpper som öppna data görs tillgänglig under öppna datalicensen Creative Commons, CC0.

Creative Commons - CC0

Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriets öppna data 

- även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner.

Du får gärna ange Lantmäteriet som källa när du sprider våra öppna data vidare, men det är inget krav.

Fullständiga licensvillkor hittar du här CC0 (nytt fönster)