Languages Lättläst Teckenspråk

Öppna geodata

Vi arbetar för att i större utsträckning göra kartor och geografisk information fritt tillgängliga och fria att använda - vi kallar det öppna geodata.

Våra öppna geodata

  • är avgiftsfria och enkelt tillgängliga för alla som vill använda dem
  • får användas och publiceras fritt utan avgifter och krångliga villkor
  • finns tillgängligt i maskinläsbart gränssnitt.

Gör så här:

  1. Skapa användarkonto
  2. Hämta öppna geodata
  3. Läs användningsvillkoren

Lantmäteriets öppna geodata i Minecraft

I datorspelet Minecraft kan du bygga din egen värld med Lantmäteriets landskapsmodell över Sverige – under förutsättning att du har licens till själva spelet. Modellen bygger på Lantmäteriets nationella kartor och höjddata. Det innebär att hela landet finns som en virtuell och spelbar värld med sjöar, berg, vägar och järnvägar.