Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Om Swepos M2M-abonnemang

Här hittar du uppkopplingsinformation för de M2M-abonnemang som tecknas genom Swepos.

M2M-abonnemanget kan roama, det vill säga automatiskt koppla över till annan
tillgänglig operatör vid svag signal eller om täckning saknas från ursprunglig
operatör.

M2M-abonnemanget erhålls endast tillsammans med abonnemang på 
Swepos Nätverks-RTK.*

Kort som inte använts inom 3 månader inaktiveras automatiskt.

För att din utrustning ska kunna koppla upp sig mot Internet via mobilnäten behöver du ange s.k. access point name, APN, för ditt M2M-abonnemang.

APN: internet.ts.m2m

Ta kontakt med din instrumentleverantör om du behöver hjälp att ändra APN-inställningen i samband med bytet till det nya SIM-kortet.

Telia supportar inte denna typ av SIM-kort. Kontakta Swepos-driften för felsökning eller om du har frågor.

* Observera att abonnemanget endast får användas tillsammans med Swepos realtidstjänster.
Vid otillåten användning förbehåller vi oss rätten att inaktivera abonnemanget med omedelbar
verkan.