Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Abonnemangsformer

Beroende på vilka behov du har, finns olika abonnemangsformer för Nätverks-RTK.

Varje abonnemang ger en anslutning till tjänsten, för användning över hela landet.

Om du har ett abonnemang på Nätverks-RTK kan du utöka det för att gälla även i Finland och Norge. Detta beställs separat.

Ett M2M-abonnemang ingår kostnadsfritt i nätverks-RTK-abonnemanget***. I abonnemangen på Nätverks-RTK ingår dessutom Nätverks-DGNSS.

Pris för abonnemang
Abonnemang Pris
Nätverks-RTK* 15000 kr/abonnemang/år**
Nätverks-RTK, 90 dagar 5000 kr/abonnemang
Nätverks-RTK, 30 dagar 2000 kr/abonnemang
Nätverks-RTK, anslutningspott* 5000 kr/abonnemang/år

Mer information

Abonnemanget kan användas dygnet runt utan begränsning. Det är det vanligaste abonnemanget och passar all mätverksamhet.

De tidsbegränsade abonnemangen kan användas dygnet runt utan begränsning. Abonnemangen passar vid kortare projekt eller säsongsarbeten där man behöver obegränsad tillgång till data.

Vid tecknande av abonnemangen så får du tillgång till tjänsten från önskat startdatum och 30 alternativt 90 dagar framåt. Abonnemanget avslutas automatiskt när perioden löper ut. Om du vill förlänga perioden så måste en ny anmälan göras via tjänsteportalen.

M2M-abonnemang ingår inte i de tidsbegränsade abonnemangen.

Vid tecknande av ett anslutningspott-abonnemang ingår 1000 minuter uppkoppling mot tjänsten.

Detta passar om man inte använder tjänsten regelbundet eller under långa stunder, men behöver tillgång till den under året.

Anslutningspotten kan nyttjas från abonnemangets startdatum och ett år framåt. Påfyllning av potten görs av abonnemangets registrerade administratör via Mina sidor (öppnas i nytt fönster). Potten måste fyllas på minst en gång per abonnemangsperiod*. (1000 uppkopplingsminuter motsvarar 16 timmar och 40 minuter.)

Det går bra att byta abonnemangsform till obegränsat datauttag om anslutningspotten inte räcker till. Kontakta Swepos för mer information.

För maskinstyrningstillämpningar inom jordbruk samarbetar Swepos med ett antal företag inom lantbrukssektorn.

Samarbetet syftar till att ge så bra stöd och support som möjligt till de användare inom lantbrukssektorn som använder Nätverks-RTK tillsammans med olika produktspecifika maskinstyrningsutrustningar.

För anslutning till Nätverks-RTK hänvisar vi till följande företag:

 • AG Precision ApS
 • Agrotech Sverige AB
 • Bil & Maskin Skåne AB
 • Bil- och Traktorservice i Stigtomta AB
 • Dataväxt AB
 • Gunnar Nilsson Maskin AB
 • Gunnars Maskiner AB
 • Lantmännen Maskin AB
 • Maskingruppen i Ängelholm AB
 • Norrmaskiner AB
 • OP Maskiner AB
 • Stig Svenssons Motorverkstad AB
 • Swedish Agro Machinery AB
 • Söderberg & Haak Maskin AB
 • Värmdal & Traktorservice AB

Du kan prova Nätverks-RTK i tio dagar utan kostnad.

Fyll i beställningsformuläret (öppnas i nytt fönster) så aktiverar vi ett prova på-abonnemang åt dig. Efter 10 dagar upphör abonnemanget och du måste då teckna ett ordinarie abonnemang för att kunna fortsätta använda tjänsten.

Nätverks-RTK kräver Internetuppkoppling för anslutning mot Swepos.

Swepos erbjuder kostnadsfritt ett M2M-abonnemang (mobilabonnemang för maskin-till-maskin-kommunikation) för Nätverks-RTK*** (gäller abonnemangsformerna Nätverks-RTK och Anslutningspott). Det går även bra att använda ett eget mobilabonnemang.

M2M-abonnemanget kan "roama", det vill säga automatiskt koppla över till annan tillgänglig operatör vid svag signal eller om täckning saknas från ursprunglig operatör. M2M-abonnemanget erhålls endast tillsammans med abonnemang på Nätverks-RTK och beställs via tjänsteportalen (öppnas i nytt fönster).

Enligt uppgifter fungerar inte M2M-korten med vissa äldre typer av modem som enbart har stöd för 2G. Är du osäker på vilken typ av modem som sitter i din utrustning kan du kontakta din instrumentleverantör.

Ett abonnemang på Swepos kan utökas med möjlighet att mäta i Finland och/eller Norge. Samma användarnamn som gäller i Sverige kan användas i de övriga nordiska länderna.

Nedanstående priser gäller för utökning av ett Swepos-abonnemang till annat nordiskt land.

Beställ nordiskt tillägg till ditt RTK-abonnemang (pdf).

Abonnemangsavgifter

Land Pris, tills vidare fr.o.m. 2010-01-01
Finland 7 000 kr/år/anslutning för obegränsad datamängd
Norge 5 000 kr/år/anslutning för obegränsad datamängd

Kostnad för mobilabonnemang ingår ej, d.v.s. Swepos M2M-kort får inte användas.

Support

För support vid mätning i Finland, kontakta Geotrim Oy

För support vid mätning i Norge, kontakta Kartverkets kundesenter

Swepos Nätverks-RTK kan, som alternativ till en egen referensstation, tillhandahålla RTK-data för den aktuella tillämpningens område, t.ex. för jordbrukstillämpningar och anläggningsprojekt.

Användaren kopplar då upp sig till Swepos Nätverks-RTK via t.ex. Internet för att hämta RTK-korrektionerna och distribuerar dem sedan inom det aktuella arbetsområdet via t.ex. radiomodem.

Om det finns högre noggrannhetskrav än vad den ordinarie nätverks-RTK-tjänsten ger kan specialanpassade lösningar tas fram. Kontakta Swepos-driften för en dialog.

Beställ Nätverks-RTK för egen utsändning över begränsade områden (pdf).

Abonnemangsavgifter

Abonnemangspriset är 10 000 kr/år för RTK-data för en virtuell referensstation som täcker ett område på max 10 km2 (1000 ha) och nyttjas av en organisation. Om flera organisationer önskar nyttja dessa data lämnas offert på abonnemangspriset. Data levereras fritt Internet-noden för Swepos Nätverks-RTK och klientprogramvara tillhandahålles. Användaren står själv för alla datakommunikationskostnader och kostnaden för distributionen inom arbetsområdet.

Användning Pris, tills vidare fr.o.m. 2014-01-01
Nätverks-RTK-data från Swepos, för egen utsändning över begränsade områden (max 10 km2 (1000 ha)) som nyttjas av en organisation 10 000 kr/år
Nätverks-RTK-data från Swepos , för egen utsändning över begränsade områden (<10 km2 (1000 ha)) som nyttjas av flera organisationer Offert

Om distributionen av data inte skall ske i egen regi finns prislistan ”Abonnemang på Swepos Nätverks-RTK för begränsade områden (för t.ex. entreprenadarbeten)”.

* Abonnemanget är löpande, d.v.s. förlängs automatiskt med ytterligare en period om det inte aktivt sägs upp.

** Möjlighet till offert vid tredje abonnemanget.

*** Observera att M2M-abonnemanget endast får användas tillsammans med Swepos realtidstjänster. Vi förbehåller oss rätten att inaktivera abonnemanget med omedelbar verkan vid otillåten användning.