Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Vanliga frågor

Här får du veta mer om Nätverks-RTK och möjliga användningsområden.

Du får också tips om vad du kan göra om det uppstår problem vid mätning med Nätverks-RTK.

Nätverks-RTK är en teknik för noggrann GNSS-positionering i realtid. Tekniken baseras på stödsystem av fasta referensstationer, t.ex. Swepos.

Genom att referensstationerna mäter kontinuerligt mot samma satelliter som användaren så kan de felkällor som just då påverkar användarnas GNSS-mätningar uppskattas. Dessa s.k. korrektionsdata beräknas vid Swepos driftledningscentral och skickas till användarens GNSS-utrustning via mobiltelefoni eller motsvarande datalänk. Användaren kan därefter få en position i referenssystemet SWEREF 99 med osäkerhet på centimeternivå.

Läs mer om nätverks-RTK-tekniken.

Typiska användningsområden för nätverks-RTK är

 • inmätning av objekt, d.v.s. bestämning av position
 • utsättning, d.v.s. markering av känd position
 • mätning vid lantmäteriförrättningar
 • maskinguidning och maskinstyrning inom byggentreprenad och jordbruk.

... men alla slags utomhustillämpningar där man vill ha noggrann position direkt i SWEREF 99 är möjliga.

 • GNSS-mottagare av RTK-typ, d.v.s. utrustning anpassad för bärvågsmätning på flera GNSS-frekvenser. I Sverige finns återförsäljare av flera olika RTK-fabrikat.
 • Fri sikt mot GNSS-satelliterna. I dagsläget krävs signallåsning mot minst fem GPS-satelliter.
 • Abonnemang på nätverk-RTK.
 • Anslutning till tjänsten, vilket sker via mobilt Internet.

Swepos-driften hjälper gärna till med support och felsökning. Vi har bland annat verktyg för att kontrollera din anslutning mot tjänsten. För att spara tid föreslår vi att du först går igenom checklista vid felsökning (pdf, 0,2 MB, nytt fönster). Checklistan finns även som bilaga till kortmanualen (pdf, 0,4 MB, nytt fönster).

Några vanliga problem vid mätning är:

 • Om du inte kan få en s.k. absolutposition med RTK-mottagaren – d.v.s. en position med mätosäkerhet på meternivå utan korrektionsdata – så kommer du inte heller att kunna initialisera fixlösning med hjälp av nätverks-RTK-tjänsten. Kontrollera att du tar emot signaler från tillräckligt många GNSS-satelliter.
 • Om du använder mobilt Internet för uppkoppling mot tjänsten, men saknar mobiltäckning där du är, kommer du inte att kunna ta emot korrektionsdata från Swepos. Initialisering av fixlösning blir då svårt eller omöjligt. Tänk på att den lokala mobiltäckningen varierar mellan olika mobiloperatörer.
 • Lokala eller tillfälliga störningar i atmosfären kan försvåra initialisering av fixlösning och dessutom bidra till grova fel (stora avvikelser) vid RTK-positionering. Med hjälp av jonosfärsmonitorn (nytt fönster) kan du snabbt konstatera eventuella jonosfärsrelaterade problem i din region.

Vi hjälper gärna till med support och felsökning. Det finns bland annat verktyg för att kontrollera din anslutning mot tjänsten.

För att spara tid föreslår vi att du går igenom checklista vid felsökning (pdf, 0,2 MB, nytt fönster) innan du kontaktar Swepos-driften.

Om du använder mobilt Internet för uppkoppling mot tjänsten, men saknar mobiltäckning där du är, kommer du inte att kunna ta emot korrektionsdata från Swepos. Den lokala mobiltäckningen varierar mellan olika mobiloperatörer, så att byta till en annan operatör kan ge bättre täckning.

Ett alternativ till realtidstjänsten kan vara att efterberäkna dina RTK-mätningar med hjälp av virtuell rinex.