Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Om Swepos M2M-simkort

Här hittar du uppkopplingsinformation för de M2M-simkort som tillhandahålls genom Swepos.

M2M-simkortet erhålls endast tillsammans med abonnemang på Swepos Nätverks-RTK. Vid otillåten användning förbehåller vi oss rätten att inaktivera abonnemanget med omedelbar verkan.

M2M-simkortet kan roama, det vill säga automatiskt koppla över till annan tillgänglig operatör vid svag signal eller om täckning saknas från ursprunglig operatör.

För att din utrustning ska kunna koppla upp sig mot Internet via mobilnäten behöver du ange s.k. access point name, APN, för ditt M2M-simkort.

APN: internet.ts.m2m

Ta kontakt med din instrumentleverantör om du behöver hjälp att ändra APN-inställningen i samband med användning av denna typ av simkort.

M2M-simkort som inte används under en 6-månadersperiod inaktiveras automatiskt. Kontakta Swepos-driften för att återaktivera simkortet.
Kort som inte används under en 18-månadersperiod kommer avslutas och kan därmed inte användas igen.

Telia supportar inte denna typ av simkort. Kontakta Swepos-driften för felsökning eller om du har frågor.