Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Förväntad lägesosäkerhet

Vilken lägesosäkerhet du kan förvänta dig när du använder Nätverks-RTK beror i första hand på osäkerheten i GNSS-signalens väg, osäkerheten i korrektionsdata från tjänsten, och osäkerheten i ditt eget mätningsförfarande.

Mätosäkerhet är ett mått på hur stor spridningen av mätvärden är, t.ex. för ett antal nätverks-RTK-mätningar. Läs mer om begreppet mätosäkerhet (nytt fönster).

Vid mätning med Nätverks-RTK har du vid goda mätförhållanden möjlighet att erhålla en mätosäkerhet, i referenssystemet SWEREF 99, enligt nedanstående tabell. Måtten är skattade utifrån testmätningar av nätverks-RTK-tjänsten och angivna med täckningsfaktor 2, vilket innebär att de förväntas omfatta minst 95 % av alla mätvärden.

Förväntad mätosäkerhet för Nätverks-RTK
  I område med
ca 10 km avstånd
mellan Swepos-
stationerna
I område med
ca 35 km avstånd
mellan Swepos-
stationerna
I område med
ca 70 km avstånd
mellan Swepos-
stationerna
Planbestämning (2D) 10-15 mm 15-20 mm 25-40 mm
Höjdbestämning
(över ellipsoiden)
15-20 mm 30-40 mm 45-60 mm

I värdena inkluderas enbart mätosäkerhet i GNSS-mätningen; alltså tillkommer geoidmodellens osäkerhet för höjdmätning i RH 2000. Uppskattningen av mätosäkerhet förutsätter också att de olika felkällor som påverkar GNSS-signalens väg från satellit till mottagare är på en ”normal” nivå; se mer i HMK – GNSS-baserad detaljmätning 2020, bilaga D. Med hjälp av våra stödtjänster, t.ex. jonosfärsmonitorn, har du möjlighet att bedöma om osäkerhetskällorna bidrar med mer än ”normalt”.

Läs mer om felkällor som påverkar GNSS-positionering.

Många av osäkerhetskällorna kan hanteras genom att använda nätverks-RTK-teknik. Men beroende på hur mycket och hur snabbt osäkerhetskällorna varierar på en given plats så finns även en osäkerhet i hur väl ett nätverks-RTK-system kan beräkna korrektionsdata. Den processen är i sin tur beroende av avståndet mellan referensstationerna. Ju tätare stationsnätverk, desto bättre beräkning och modellering av osäkerhetskällorna, och därmed möjlighet till lägre mätosäkerhet. Här kan du se var Swepos-stationerna är belägna (nytt fönster).

Slutligen påverkas lägesosäkerheten av ditt eget mätningsförfarande och den lokala mätmiljön. Om t.ex. medeltalsbildning av positioner inte sker över tillräckligt lång tid så påverkas mätosäkerheten negativt. Likaså bidrar sikthinder mot satelliter, dålig centrering eller felaktig antennhantering till högre lägesosäkerhet. För att minimera den här typen av osäkerhet bör du följa rekommendationerna i kortmanual och checklista samt HMK – GNSS-baserad detaljmätning.