Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Koordinattransformationer

Gör om dina positioner från GPS-mottagaren, angivna som latitud och longitud i WGS 84, till att passa svenska kartors rutnät. Du kan också transformera koordinater mellan ett antal olika nationella koordinatsystem, till exempel RT 90 och SWEREF 99.

I Enkel koordinattransformation kan du göra om dina positioner från GPS-mottagaren till att passa svenska kartors rutnät.

I Koordinattransformation väljer du vilka koordinatsystem du vill transformera mellan.

Enkel koordinattransformation

Gör om dina koordinater från GPS-mottagaren, angivna som latitud och longitud i SWEREF 99 (WGS 84), till att passa svenska kartors rutnät. Resultatet anges i både SWEREF 99 TM och RT 90 2,5 gon V 0:‑15.

Du kan också transformera koordinater omvänt, det vill säga från kartans rutnät – SWEREF 99 TM eller RT 90 2,5 gon V – till latitud och longitud i SWEREF 99 (WGS 84).

Koordinattransformation

Välj först en transformationsväg. Börja med att välja från-system och till-system, skriv sedan in koordinater för den punkt som ska transformeras, och klicka på knappen Transformera. Resultatet presenteras nedanför knappen.

Observera att transformationen av plan- och höjd-koordinater sker var för sig och att höjd endast kan anges om transformation mellan höjd över ellipsoiden och ett RH-system skall utföras.