Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Tillgänglighet geodatatjänster

Servicenivååtagandet omfattar geodatatjänster med maskin-till-maskingränssnitt som innehåller funktionalitet för att en användare ska kunna söka och hämta geodata direkt från Lantmäteriet.

Åtagandet är ej att betrakta som ett avtal och kan ej bli grundande för ersättningsanspråk. Tjänsterna är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid.

Tillgänglighet avser den tid som tjänsten är tillgänglig för alla användare utan driftstopp eller driftstörningar. Planerade driftstopp eller driftstopp vid extraordinär händelse exkluderas.

Följande geodatatjänster omfattas av beskrivningen Målvärde för tillgänglighet
% per år
Utfall mäts inom

angiven tid

     
Visningstjänster för kartor och bilder 98% Vardagar 08:00-17:00
Tjänster för direktåtkomst 99% Vardagar 06:00-22:00
Tjänster enligt Inspire 99% Vardagar 06:00-22:00
Öppna data - för nedladdning 98% Vardagar 08:00-17:00
Öppna data - visningstjänst 92% Vardagar 08:00-17:00