Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Tillgänglighet för geodatatjänster

Servicenivååtagandet omfattar geodatatjänster med maskin-till-maskingränssnitt som innehåller funktionalitet för att en användare ska kunna söka och hämta geodata direkt från Lantmäteriet.

Åtagandet är ej att betrakta som ett avtal och kan ej bli grundande för ersättningsanspråk. Tjänsterna är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid.

Tillgänglighet avser den tid som tjänsten är tillgänglig för alla användare utan driftstopp eller driftstörningar. Planerade driftstopp eller driftstopp vid extraordinär händelse exkluderas.

Du kan via RSS prenumerera på aktuell driftinformation.

Releasehantering

Prestanda och kapacitet

Planerade avbrott för geodatatjänster

Beskrivning av tillgängligheten för våra geodatatjänster
Följande geodatatjänster omfattas av beskrivningen Målvärde för tillgänglighet % per år Utfall mäts inom angiven tid
Visningstjänster för kartor och bilder 98% Vardagar 8-17
Tjänster för direktåtkomst 99% Vardagar 6-22
Tjänster enligt Inspire 99% Vardagar 6-22
Öppna data - för nedladdning 98% Vardagar 8-17
Öppna data - visningstjänst 92% Vardagar 8-17