Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Höjdmodell Visning

Listan ger en översiktlig presentation av produktens olika informationsskikt.

Skiktet visar tidpunkt, ursprung och metod för insamling av höjddata som en text för varje avgränsat område.

Ursprung_kvalitet500pxl.png

Exempelbild i skala 1:480 000.

Skiktet innehåller en rasterbild i gråskala där varje pixel färgats efter dess beräknade lutningsvärde.

Exempelbild terränglutning i skala 1:150 000 från tjänsten Höjdmodell Visning.

Exempelbild i skala 1:150 000.

Exempelbild terränglutning i skala 1:5 000 från tjänsten Höjdmodell Visning

Exempelbild i skala 1:5 000.

Skiktet innehåller en rasterbild i gråskala som tagits fram genom att en höjdmodell belysts med en simulerad belysningskälla.

Exempelbild terrängskuggning i skala 1:150 000 från tjänsten Höjdmodell Visning

Exempelbild i skala 1:150 000.

Exempelbild terrängskuggning i skala 1:5 000 från tjänsten Höjdmodell Visning

Exempelbild i skala 1:5 000.