Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Tekniskt ramverk och standard - Nedladdnings- och direktåtkomsttjänster

Tjänster för direktåtkomst

Våra tjänster för direktåtkomst baseras främst på standarder från W3C (öppnas i nytt fönster) och OGC, The Open Geospatial Consortium (öppnas i nytt fönster).

Tjänstegränssnitten är SOAP eller REST baserade där objekttyper i många fall är uppbyggda med hjälp av GML (Geography Markup Language) eller JSON (JavaScript Object Notation) för att beskriva dess geografiska egenskaper.

Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar' där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop med sökbegrepp eller urvalsparametrar över Internet och erhåller en lista med ett eller flera geografiska objekt som svar.

För att snabbt komma igång och testa tjänsterna innan de är integrerade i ett eget system kan ett verktyg som exempelvis SOAP-UI eller Postman användas. SOAP UI (öppnas i nytt fönster) och Postman (öppnas i nytt fönster) är verktyg för test av SOAP- eller REST-baserade Webservices.

Nedladdningstjänsterna

Nedladdningstjänsterna bygger på standardprotokollet WCS (nytt fönster) från OGC eller webbstandarden Atom (nytt fönster).

WCS fungerar som en visningstjänst, men med möjligheten att ladda hem det data som tjänsten innehåller. De flesta GIS-programvarorna på marknaden har inbyggt stöd för WCS-standarden.

Atom är ett XML-baserat format som används för webbflöden och kan användas i de flesta RSS-läsare eller flödesläsare.

Vill du ha djupare teknisk information om våra tjänster av geodata? Läs den dokumentation i pdf-format som du finner på respektive produktsida.