Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Så fungerar tjänsterna

Varje tjänst har normalt två typer av frågor (operationer), Hitta och Hämta, undantag förekommer:

  1. Hitta – fråga görs med olika sökkriterier som till exempel geometri eller fritext. Som svar får man referenser till de objekt som berörs av sökkriterier. Referenser (objektidentiteter) kan sedan användas för att hämta information om objektet.
  2. Hämta – fråga görs med objektidentitet. Som svar får man information om objekt inom det urval som har efterfrågats. I vissa fall ingår även referenser till andra objekt i svaret.

I produktbeskrivningarna finns illustrationer som visar hur informationen hänger ihop, hur frågor ställs och vilken information som ges i svaret. Bilden nedan bild visar hur dessa illustrationer ska tolkas.

Illustration av funktioner och innehåll dvs. fråga och svar

”Hämta belägenhetsadress” har använts som exempel.

Bilden visar hur illustrationerna i produktbeskrivningarna ska tolkas