Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Bildförsörjningsprogram

För att täcka viktiga samhällsbehov när det gäller tillgång till aktuell bildinformation för planering och uppföljning har vi ett nationellt bildförsörjningsprogram. En långsiktig rikstäckande flygfotoplan visar med vilket intervall och vilken kvalitet olika områden i landet fotograferas.

I vårt nationella bildförsörjningsprogram ingår att årligen ta fram en flygfotoplan som följer den långsiktiga rikstäckande flygfotoplanen. Det gör det möjligt för användare att kunna förutse när i tid ett visst område kan bli fotograferat nästa gång.

En tredjedel av Sverige fotograferas varje år

Målsättningen är att fotografera cirka 30% av Sveriges yta varje år, cirka 20% av landet med 0,15 m upplösning och cirka 10% med 0,37 m upplösning. 

Flygfotograferingen startar i mitten av april och pågår till september. 

Fotografering från söder till norr

Fotograferingen startar i södra Sverige och fortsätter norrut i takt med att snön försvinner och vädret tillåter. Det innebär normalt att stora områden i söder och längs norrlandskusten blir fotograferade tidigt på säsongen, före lövsprickningen. För att täcka behoven av bilder även efter lövsprickning är den långsiktiga planen att fotografera dessa områden med tätare mellanrum och alternera mellan tidig och sen fotografering.

Planer och utfall 

Redovisningen av planer och utfall hittar du på respektive produktsida.