Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Geodata för forskning, utbildning och kulturverksamheter

Behöver du digitala kartor och geodata för undervisning, studier, forskning eller kulturverksamhet? Lärare, elever, studenter, forskare och kulturverksamheter kan få tillgång till kostnadsfria geodata från flera myndigheter.

Lantmäteriet och SGU, Sveriges geologiska undersökning, erbjuder kostnadsfri tillgång till bland annat kartor, flygbilder, laserdata, data om berg- och jordarter samt befolkningsstatistik. Läs mer om vilka geodata och tjänster som ingår i utbudet (pdf).

Geodata för forskare eller studenter vid högskola eller universitet

För att få tillgång till geodata använd nedladdningstjänsten: maps.slu.se (öppnas i nytt fönster) där du väljer din högskola eller universitet. Därefter kan du logga in med samma användarnamn och lösenord som du använder för dina studier eller forskning.

Som student, forskare eller anställd vid högskola/universitet har du rätt att publicera geodata från Lantmäteriet, SGU, SCB och Sjöfartsverket tillsammans med egen information i självständiga arbeten och i vetenskapliga publikationer. När du använder geodata som bakgrundsbild eller när delar av datamängder ingår i en ny bild som publiceras i uppsats, rapport eller artikel ska du alltid ange källhänvisning. Följande text ska anges i arbetet: Datakälla/kartprodukt © Myndighet. Exempel: Karta 1:10 000 Nedladdning, raster © Lantmäteriet. Det ska i första hand stå inskrivet i figuren med kartan eller i figurtexten och i andra hand (om det är många figurer) på tydlig plats i publikationen.

Läs mer om källhänvisning och upphovsrätt (pdf, nytt fönster).

Geodata för elever eller lärare grundskolan eller gymnasiet

För att få tillgång till kostnadsfria geodata för undervisning och studier, kontakta Lantmäteriet geodatasupport@lm.se. Grundskolor och gymnasier får tillgång till kostnadsfria geodata för undervisning och studier genom licensavtalet (pdf) alternativt genom att kommunen har användaravtal för Geodatasamverkan.

Geodata för kulturverksamheter

För att få tillgång till kostnadsfria geodata för din kulturverksamhet, kontakta Lantmäteriet geodatasupport@lm.se.

Grundskolor, gymnasier, högskolor, universitet och kulturinstitutioner kan teckna licensavtal för användning av geodata inom forskning, utbildning och kulturverksamhet.

Licensavtalet ger studenter, elever, lärare, forskare och kulturverksamheter kostnadsfri tillgång till geodata från flera myndigheter.

Licensavtalet medger användning av geodata inom följande verksamheter:

Med forskning avses icke-kommersiell forskning där resultaten är av allmänt intresse och blir allmänt tillgängliga eller publicerade oberoende av vilken organisationsform verksamheten har där forskningen bedrivs. Företagsforskning där syftet är att främja den egna affärsverksamheten omfattas inte. Hembygdsforskning eller släktforskning, som bedrivs inom ideella föreningar eller av privatperoner omfattas inte.

Utbildning som faller under Utbildningsdepartementet eller Näringsdepartementet. De som omfattas är högskolor/universitet eller grundskola/gymnasium som drivs i kommunal regi eller som privat- eller friskola. Även folkhögskolor och yrkeshögskolor är att betrakta som formell utbildning.

Utbildningar som bedrivs av företag som har som affärsidé att anordna riktade utbildningar mot ett enskilt företag eller organisation, eller i syfte att utbilda användare av en specifik programvara eller liknande omfattas inte.

Kultur som en allmännyttig, permanent, offentligt tillgänglig verksamhet som rör

 • teater-, dans- och musikverksamhet,
 • museiverksamhet,
 • biblioteksverksamhet,
 • konst- och kulturfrämjandeverksamhet,
 • regional enskild arkivverksamhet,
 • filmkulturellverksamhet, och
 • främjande av hemslöjd.

Läs mer om upplåtelser, begränsningar och villkor för användning i licensavtalet (pdf).

Organisationer som bedriver icke-kommersiell forskning, formell utbildning eller offentlig kulturverksamhet kan teckna licensavtal för kostnadsfri användning av geodata inom forskning, utbildning och kulturverksamhet.

Gör så här:

Fyll i licensavtalet och skriv ut det i två exemplar. Underteckna båda exemplaren och skicka dem till: Lantmäteriet, Geodatasupport, 801 82 GÄVLE.

Har du frågor om licensavtalet, kontakta geodatasupport@lm.se

Grundskolor, gymnasieskolor, högskolor, univeristet och kulturinsititutioner kan teckna licensavtal (pdf), licence agreement, docx (eng), för användning av geodata inom forskning, utbildning och kulturverksamheter.

Genom att teckna avtal får din organisation tillgång till kostnadsfria geodata för användning inom forskning, utbildning och kulturverksamheter. Observera att inga enskilda användare kan teckna avtal.

Lantmäteriet samordnar licensavtalen.

Så här gör du

 1. Fyll i;
  licensavtalet (pdf). 
  licence agreement (docx) (engelsk version)
 2. Skriv ut avtalet i två exemplar
 3. Underteckna båda exemplaren och skicka dem till:
  Lantmäteriet Geodatasupport 801 82 GÄVLE

För frågor om licensavtalet

Kontakta geodatasupport@lm.se

Organisationer som har avtal får tillgång till kostnadsfria geodata från Lantmäteriet och SGU, enligt licensvillkoren för forskning, utbildning och kulturverksamhet (pdf).

Forskare eller studenter vid universitet och högskolor får tillgång till geodata via tjänsten: maps.slu.se (öppnas i nytt fönster). 

Grundskolor och gymnasier får tillgång till kostnadsfria geodata för undervisning och studier genom ovanstående licensavtal alternativt genom att kommunen har avtal för geodata.

För beställning av data och support, kontakta respektive myndighet:

Läs mer om upplåtelser, begränsningar och villkor för användning i licensavtalet (pdf).

Grundskolor, gymnasier och kulturverksamheter utser en kontaktperson som gör en samlad beställning av geodata, max två gånger per år, från respektive dataleverantör.

Vänd er till geodatasupport@lm.se för att ta reda på om din kommun har avtal för geodata.