Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Leveranser

Här besvarar vi leverans- och vissa beställningsfrågor kring våra geodata (kartor, bilder och fastighetsinformation).

Om du inte hittar svaret på din fråga så är du välkommen att kontakta geodatasupporten - vi hjälper dig gärna.

Normal leveranstid är för:

  • Fastighetsinformation: max 5 arbetsdagar om inte särskild prövning av ändamål krävs.
  • Geografisk information: inom 5 arbetsdagar, beroende på produkt.
    För produkter som kräver inslag av manuellt arbete, avser främst flygbildsinformation, kan vi inte utlova leverans inom 5 arbetsdagar då det finns beroenden som påverkar leveranstiden. Kontakta geodatasupporten för mer information.
  • Geodatatjänster: 3 arbetsdagar.

Fastighetsinformation levereras alltid genom FTP (File Transfer Protocol).

Geografisk information levereras främst genom FTP (File Transfer Protocol) men det finns även möjlighet till leverans på hårddisk eller USB-minne.

Analoga flygbilder skannas in och levereras digitalt när så önskas. I annat fall skickas de med post.

Hämtning kan ske via sftp-klient eller https-prototokoll som är krypterade åtkomstsätt. Varje kund identifieras med sitt användarnamn samt lösenord som har skickats via e-post om så angetts vid beställning.

Tillgängligheten är i princip 24 timmar/dygn med avbrott för service och uppgraderingar med mera.

Hämtning via sftp-klient

Som sftp-klient kan t.ex. Filezilla, Winscp eller sftp.exe (ingår i PuTTY) användas.

Server/hostname: sftp://hamtplats.lantmateriet.se 
Login ID:
Password:

Hämtning via webbläsare och https-protokoll

Ange: https://hamtplats.lantmateriet.se/katalognamn
Sedan visas en dialogruta och där anger man användarnamn samt lösenord.
Exempel: https://hamtplats.lantmateriet.se/AD_288_180024_01

Leveransfiler

Aviseringsfiler levereras med en fil för alla objekt/tabeller.

Vi kan återskapa raderade filer, upp till 6 månader bakåt, mot en avgift om 800 kr per fil.

Gäller det fastighetsinformation kontaktar du fastighetsavisering@lm.se

Beskriv problemet så utförligt som möjligt. Glöm inte att skriva hur vi kan komma i kontakt med dig.

Gäller det kartor och geografisk information samt flygbilder kontaktar du felrapport.grunddataprodukt@lm.se
Ange läge och berätta om problemet så utförligt som möjligt. Glöm inte att skriva hur vi kan komma i kontakt med dig.