Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Kartprodukter

Här hittar du svar på vanliga frågor om Lantmäteriets kartprodukter.

Kontrollera att du använder den senaste versionen av din GIS-programvara när du öppnar Topografisk webbkarta, raster.

I beställningssystemet ska du ange koordinaterna för det önskade området i SWEREF 99 TM även om du beställer Web Mercator. På https://epsg.io/transform kan du få hjälp med koordinattransformation.

LyrAdmin.mxd, används tillsammans med ArcGIS 9.x och 10.x för att koppla ihop de levererade shape-filerna med rätt lager i .lyr-filen.

LyrAdmin för version 9.x
Användarhandledning - LyrAdmin (pdf)
Lyradmin9 (mxd)

LyrAdmin för version 10.x
Användarhandledning – LyrAdmin (pdf)

Esri´s webbplats (nytt fönster)

QGIS Sverige har samlat gml. stilfiler för att sätta manér på Lantmäteriets vektoriserade kartor i QGIS. Filerna finns att hämta från deras Github sida:
https://github.com/qgissverige/
Som även går att nås från https://qgis.se/

Användare av Esri ArcGIS 10.2.1 och senare versioner kan få problem med visning av svenska och samiska tecken för vektordata i shapeformatet. Det kan även förekomma att värden i attributfälten klipps av där det finns svenska tecken.

Lösningen på detta är att skapa en CPG-fil till varje skikt i leveransen.
Exempel: skiktet my.shp ska ha en CPG-fil med namnet my.cpg.
Innehållet i CPG-filen ska vara följande: ISO8859-1

Observera att enbart den textraden ska finnas i filen och den måste ligga på den första raden.

Esri har tagit fram ett program för att automatiskt generera CPG-filer för varje skikt. Du hittar programmet på deras nedladdningssida.

Lantmäteriet har inget ansvar eller support för detta program. Alla frågor angående detta hänvisas till Esri.

Lantmäteriet erbjuder inte någon färdig applikation för offline-användning av kartor i och med att Kartex och RIK-formatet avvecklades, den 1 oktober 2015.

Däremot tillhandahåller vi kartprodukter i ett antal format som kan nyttjas i olika programvaror från andra leverantörer. Det går också att hitta gratisprogramvaror på nätet som kan vara användbara. Här hittar du ett antal återförsäljare av våra kartprodukter som har olika lösningar att erbjuda.

Om du har Kartex-installation och kartdata sedan tidigare är det OK att fortsätta använda det så länge du önskar.

I samband med att Terrängkartans och Vägkartans information blev öppna data har djupkurvor, djupkurvsiffror, djupvärden, farleder och bränningar tagits bort.

Vid behov av denna information kontaktas fortsättningsvis Sjöfartsverket, se Sjöfartsverkets webbsida för produkter och tjänster (nytt fönster).

Informationen om cykelleder i GSD-Vägkartan har tagits bort. Det finns andra produkter för cykelleder som tillhandahålls av andra organisationer/aktörer.

Kategorikod 9937 Husvagnscamping i fjällregionen har tagits bort. Alla campingplatser kommer fortsättningsvis finnas i GSD-Vägkartan med kategorikod 778 Camping.

Nej, höjdkurvor kan inte beställas som separat produkt.

Höjdkurvor ingår i nedanstående produkter som tillhör Lantmäteriets sortiment av öppna geodata och kan hämtas på sidan Öppna data.

  • Höjdkurvor 25 m ingår i GSD-Översiktskartan, vektor
  • Höjdkurvor 10 m ingår i GSD-Vägkartan, vektor
  • Höjdkurvor 5 m ingår i GSD-Terrängkartan, vektor.

Administrativ indelning 1:250 000 ingår i GSD-Översiktskartan, vektor och
Administrativ indelning 1:1 miljon ingår i GSD-Sverigekartan 1:1 miljon, vektor.

På sidan Öppna data kan du hämta båda produkterna som Lantmäteriet tillhandahåller avgiftsfritt och med förenklade användarvillkor.

Tryckta kartor utgick ur Lantmäteriets sortiment den 29 juni 2018.
Eventuella kvarvarande exemplar kan finnas hos Norstedts (nytt fönster).

Det finns möjlighet att skriva ut en egen karta från någon av våra e-tjänster:

 

Från och med 4 oktober 2016 utgår produkten GSD-Tätort raster ur Lantmäteriets produktsortiment och kan då inte längre beställas. Produkten uppdaterades för sista gången under 2015.

Som alternativ kan bl.a. Topografisk webbkarta Visning erbjudas, som innehåller liknande kartinformation och finns i några olika varianter, se Visningstjänster för kartor och bilder - Lantmäteriet.

Tätortsinformationen som tidigare fanns i GSD-Tätort, vektor, återfinns nu i GSD-Fastighetskartan vektor

Lantmäteriets tidigare produkt GSD-Vegetationsdata har utgått ur produktsortimentet från och med 1 januari 2015.

Lantmäteriet levererar inte längre data i DWG-format.
Vill du beställa något format som vi inte levererar, t.ex. DWG, kan du vända dig till någon av våra återförsäljare som kundanpassar vårt data. Här hittar du länkar till våra återförsäljare.

Alla våra rasterprodukter har 254 DPI.

Det är Naturvårdsverket (öppnas i nytt fönster) som ansvarar för marktäckedata.

Metadata finns tillgängligt via Naturvårdsverkets metadatakatalog och sökbart via Miljödataportalen (öppnas i nytt fönster) samt via den nationella katalogen och Geodataportalen.

Lantmäteriets tidigare produkter GSD-Fastighetskartan, raster, GSD-Terrängkartan, raster och GSD-Vägkartan, raster utgick ur produktsortimentet 29 juni 2018. Ersättare till dessa är produkterna Karta 1:10 000, raster och Karta 1:50 000, raster som utseendemässigt har anpassats så att de liknar den Topografiska webbkartan.