Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Direktåtkomsttjänster

Här hittar du svar på vanliga frågor om Lantmäteriets tjänster för direktåtkomst av geodata.

Ja, våra direktåtkomsttjänster stödjer http-komprimering med metoden GZIP för följande MIME-typer:

  • Text/html
  • Text/plain
  • Text/xml
  • Application/soap+xml

För att begära komprimerat svar anges följande sträng i anropets header:
Accept-Encoding: gzip

Varje tjänst har normalt två typer av frågor, undantag förekommer:

  1. Fråga efter hela eller delar av ett objekt, t.ex. byggnad med id. En fråga om objekt med id ger svar i form av olika informationsmängder som ibland även innehåller referenser till andra objekt.
  2. Fråga efter objektreferenser (d.v.s. objekt-id:n) med olika sökkriterier som geometri eller fastighetsnyckel. Som svar får man t.ex. referenser till de fastigheter som berörs av en geometri. Referenserna kan sedan användas för att hämta hela fastighetsobjekt.

Läs mer i de tekniska beskrivningarna för respektive tjänst.

.Net klarar inte av att hantera schematypen <list>, som används i GML. Lösningen är att i den autogenererade Reference.cs modifiera DirectPositionType och DirectPositionListType och själv parsa koordinatlistan.
Se exempel:
--------------

public partial class DirectPositionType {

private double[] coordinates;

[System.Xml.Serialization.XmlIgnore]
public double[] Coordinates
{

get { return this.coordinates; }
set { this.coordinates = value; }
}

/// <remarks/>
[System.Xml.Serialization.XmlTextAttribute()]
public string Text
{
get
{
return ConvertDoubleArrayToString(this.coordinates);
}
set
{
this.coordinates = ConvertStringToDoubleArray(value);
}
}
}

Program som exempelvis SoapUI (öppnas i nytt fönster) eller Postman (öppnas i nytt fönster) kan användas för test av SOAP- eller REST-baserade Webservices..

Vi har valt att separera schemat *.XSD från WSDL för att stödja så många verktyg som möjligt. Många XML-verktyg klarar enbart import av *.XSD.

GML Version 3.2.1 används.