Other languagesLanguages LättlästLättläst TeckenspråkTeckenspråk

Fastighetskartan

GSD-Fastighetskartan i vektorformat ger en god överblick över fastighetsindelningen och går att kombinera med information från Fastighetsregistret.