Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Bättre upplösning i tjänsten Ortofoto Visning Årsvisa

12 april 2021

Från och med 21 april 2021 kommer ortofoton i de årsvisa lagren i Ortofoto Visning Årsvisa att redovisas i de upplösningar som bilderna producerats i.

De årsvisa lagren i Ortofoto Visning Årsvisa från 2019 och framåt, kommer att innehålla ortofoton med upplösningarna 0,16 meter respektive 0,4 meter, beroende på var i landet fotograferingen skett och vilken upplösning bilden producerats i. De årsvisa lagren från 2006 till 2018 kommer att innehålla ortofoton med upplösningarna 0,25 meter respektive 0,5 meter.

Tidigare redovisades samtliga ortofoton i de årsvisa lagren med upplösningen 0,5 meter.
Namn på titlar i tjänsten har förändrats något. Eftersom varje lager innehåller två upplösningar finns bägge upplösningarna redovisade i titlarna. Åtkomstpunkten är oförändrad och det krävs ingen åtgärd i konsumerande system. Under förutsättning att man kopplat upp sig mot tjänsten korrekt via lagernamn ska inga problem uppstå på grund av att titlarna ändras.

För mer information, se produktsidan Ortofoto Visning Årsvisa.

Geodatatjänst

Förändring

Ortofoto Visning Årsvisa 1.8

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2021-04-21

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2021-04-21

 

 

De årsvisa lagren från 2019 och framåt kommer att innehålla ortofoton med upplösningarna 0,16 meter respektive 0,4 meter. De årsvisa lagren från 2006 till 2018 kommer att innehålla ortofoton med upplösningarna 0,25 meter respektive 0,5 meter.

Eftersom varje lager innehåller två upplösningar finns bägge upplösningarna redovisade i titlarna.