Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Uppdateringar av 2019-års taxeringsinformation

02 juli 2019

Under hösten 2019 och i början av januari 2020 blir 2019-årstaxeringsinformation tillgänglig i våra produkter för fastighetsinformation.

Informationen berör följande produkter:

•    Taxering Direkt – 2019-10-01
•    Fastighetsprisuttag/avisering – 2019-10-02
•    Fastighetsuttag/avisering ÖFF– 2020-01-02

2019-års taxeringsinformation innefattar:

•    Allmän fastighetstaxering 2019 av alla hyreshus, ägarlägenheter, industrier, täkter, elproduktionsenheter och specialenheter. Särskild fastighetstaxering 2019 av småhus och lantbruk som är nybildade eller förändrade.
•    Förändring av byggnadstyper för produktionskostnadsberäknade industribyggnader, nya koder för brytvärda fyndigheter på täktmark, en ny typkod och två nya justeringskoder.

För detaljerad information, se respektive produkt nedan.

Taxering Direkt

Notera att 2019-års taxeringsinformation kommer att finnas tillgänglig i två versioner av Taxering Direkt under en övergångsperiod.

Geodatatjänst Förändring

Taxering Direkt v.1.7.0

Version 1.7.0 uppdateras till v. 1.7.1 den 2019-10-01 (se nedan)
Geodatatjänst Förändring

Taxering Direkt v.1.7.1
Tjänsten är bakåtkompatibel och kräver ingen åtgärd i konsumerande system.

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2019-10-01

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2019-10-01

Avvecklas:
2020-04-01

2019-års taxering blir tillgänglig 
2019-10-01

Utgår:

 • I värderingsenhetstyp Skog utgår posten Kostnadsklass och Kostnadspoang
 • I värderingsenhetstyp ByggnadVattenfallsenhet utgår posten MarkPaVattenfallsenhet
 • I värderingsenhetstyp IndustribyggnadProduktionskostnad utgår posten Byggnadskategori.

Tillkommer:

 • I värderingsenhetstyp IndustribyggnadProduktionskostnad i posten byggnastypkod tillkommer tre nya byggnadstyper för produktionskostnadsberäknade industribyggnader:
  7 = Övriga
  7 = Bensinstation
  8 = Mast
  9 = Övrig verksamhet
 • I värderingsenhetstyp Taktmark i posten fyndighetskod tillkommer två nya koder:
  TOE = Torv (energitorv)   
  TOS = Torv (strö & växttorv)
 • En ny typkod tillkommer
  739 = Elproduktionsenhet, vindkraftverk byggn.värde <50 000
 • Två nya justeringskoder tillkommer
  300 = Omfattande ombyggnation
  400 = Väntetid vid fördröjd byggnation
Geodatatjänst Förändring

Taxering Direkt v.2

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2019-10-01

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2019-10-01

2019-års taxering blir tillgänglig
2019-10-01

 • REST-gränssnitt
 • Samma innehåll som i version 1.7.1 samt
 • Värdeordning på småhusbyggnad och småhusbyggnad på lantbruk

Fastighetsprisregistret - uttag och aviseringar

2019-års taxering blir tillgänglig den 2019-10-02 i Fastighetsprisregistret.

Förändringar enligt nedan. 

 • Tabell 24 PRODMED Tre nya byggnadstyper för produktionskostnadsberäknade industribyggnader 
  7 = Övriga
  7 = Bensinstation 
  8 = Mast
  9 = Övrig verksamhet

Informationen i Taxeringsperiod i Fastighetsprisregistret uppdateras med nya värden enligt följande:

Exempel på typkoder

För mer information, Stödmaterial - Termkatalog version 2.3  

Fastighetsregistret, Överföringsformatet ÖFF - uttag och aviseringar

Uppdatering av 2019-års taxeringsinformation kommer att ske 2020-01-02.
Testfiler för ÖFF 11.40 med 2019-års taxeringsinformation finns tillgängliga från 2019-10-01.

Förändringar enligt nedan.

•    Tabell 43U VETAKTMK (fält 10 TYPFYND), tillkommer nya typer av brytvärd fyndighet som finns på en täkt.
TOE = Torv (energitorv)
TOS = Torv (strö & växttorv)

•    Tabell 43X VEINDBPR (fält 21 TYPBYGGN), en förändrad innebörd och två nya byggnadstyper. 

7 = Övriga
7 = Bensinstation
8 = Mast
9 = Övrig verksamhet

För mer på produktsidorna Fastighetsuttag och Fastighetsavisering.