Languages Lättläst Teckenspråk

GSD-rasterkartor och Allmänna kartor Visning avvecklas

05 december 2017, Geografisk information

GSD-rasterkartor

Den 29 juni 2018 utgår följande produkter ur Lantmäteriets produktsortiment och kan då inte längre beställas.

  • GSD-Fastighetskartan, sammanslagen raster
  • GSD-Fastighetskartan, skiktad raster
  • GSD-Terrängkartan, raster
  • GSD-Vägkartan, raster
  • GSD-Fjällkartan, raster
  • GSD-Sverigekartan 1:1 miljon, raster

Produkterna ovan ersätts av de kommande produkterna Karta 1:10 000, raster och Karta 1:50 000, raster. E-tjänsten Kartutskriftlantmäteriets webbsida kan även användas för att skriva ut papperskartor i skala 1:10 000 respektive 1:50 000. Dessa produkter innehåller liknande information som rasterkartorna som avvecklas.

Allmänna kartor Visning

Samma datum, den 29 juni, utgår tjänsten Allmänna kartor Visning ur Lantmäteriets produktsortiment. Som ersättningstjänst rekommenderas Topografisk webbkarta Visning, översiktlig som tillhör Lantmäteriets öppna data.