Languages Lättläst Teckenspråk

Översiktskartan

GSD-Översiktskartan i vektorformat tillhör den information som Lantmäteriet tillhandahåller utan licensavgift som öppna data. Produkten ger tillgång till all information i Översiktskartans databas, till exempel vägar, bebyggelse och gränser.

Kartutsnitt från Översiktskartan.

Produkten tillhandahålls utan licensavgift och med förenklade användningsvillkor. 
Här kan du läsa mer om och hämta Lantmäteriets öppna data

GSD-Översiktskartan används ofta som bakgrund för olika typer av temapresentationer i skalområdena 1:100 000 - 1:500 000.

Vektorformatet ger dig möjlighet att skräddarsy kartan efter din egen verksamhet. Du kan:

  • lägga till och koppla egen information till objekt i kartan
  • integrera kartinformationen i ditt eget system
  • visa eller dölja information efter behov med hjälp av skiktindelningen.

Informationen är uppdelad i olika skikt, se en översiktlig presentation av informationsskiktens innehåll.

Hur ofta uppdateras informationen?

GSD-Översiktskartan uppdateras löpande med information om kraftledningar, naturvård, militära områden, järnvägar, vägar, vissa bebyggelse- och anläggningssymboler och viss upplysningstext. Administrativ indelning, flygplatser, järnvägsstationer och sjukhus uppdateras årligen. Nedladdningsbara filer (öppna data) uppdateras varje veckoslut.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen på svenska och engelska.