Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Kartutskrift

I e-tjänsten Kartutskrift kan du skapa och skriva ut din egen karta i skala 1:10 000 eller 1:50 000. 

Kartan är anpassad för utskrift i olika pappersformat och i skala 1:10 000 kan fastighetsindelning och/eller gatunamn läggas till. Färgen och rastreringen kan visas olika bra i olika pdf-läsare.

Skärmbild från e-tjänsten Kartutskrift
Skärmbild från e-tjänsten Kartutskrift som visar kartutsnitt med bladindelning.

Så skapar du en egen karta

Gör så här:

  1. Klicka på Starta Kartutskrift 
  2. Välj önskat område genom att zooma och panorera i kartan.
    Använd knapparna + och - i övre vänstra hörnet.
  3. Välj "Ändra" för att ändra skala 1:10 000/1:50 000 eller utskriftsformat t.ex. kartbok 12 sidor A4(4*3) eller enkelsidigt A2, A3 stående/liggande. Så här ser ikonen för valet "Ändra" ut:andra.jpg
  4. Välj "Skapa karta". Så här ser ikonen för valet "Skapa karta" ut:skapa_karta.jpg
  5. Anpassa din kartutskrift genom att välja den information du vill ha med t.ex. norrpil och skalstock.
  6. Din karta skapas som en pdf-fil.
  7. Skriv ut eller spara den digitala pdf-kartan. För att utskriften ska bli i rätt skala behöver du välja "Full storlek" på din utskrift, alternativt "Verklig storlek" i Acrobat Reader.