Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Kartutskrift

I e-tjänsten Kartutskrift kan du välja område, ladda hem din egen kartbok och skriva ut i skala 1:10 000 eller 1:50 000. Kartutskrift erbjuder möjligheten att välja ett område i kartan, skapa kartbok och öppna eller spara den i pdf-format för utskrift.

Kartan är anpassad för utskrift i olika pappersformat och i skala 1:10 000 kan fastighetsindelning och/eller gatunamn läggas till. Färgen och fyllningen kan visas olika bra i olika pdf-läsare.

Skärmbild från e-tjänsten Kartutskrift
Skärmbild från e-tjänsten Kartutskrift som visar kartutsnitt med bladindelning.

Så skapar du en egen karta

Gör så här:

  1. Klicka på Starta Kartutskrift Med anledning av ett planerat tekniskt underhåll har webbplatsen begränsad funktionalitet under innevarande helg.
  2. Välj önskat område genom att zooma och panorera i kartan.
    Använd knapparna + och - i övre vänstra hörnet.
  3. Välj Skapa kartbok.
  4. Anpassa din kartbok genom att välja den information du vill ha med t.ex. norrpil och skalstock.
  5. Öppna och/eller spara din pdf
  6. Skriv ut. För att utskriften ska bli i rätt skala behöver du välja Full storlek på din utskrift alt. Verklig storlek i Acrobat Reader.