Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Hjälp och tips till Kartsök och ortnamn

Här kan du hitta hjälp och tips om tjänsten Kartsök och ortnamn. Till exempel användning och villkor, sökmöjligheter, kartverktyg och funktioner, samt produktbeskrivningar och teckenförklaringar till kartorna i tjänsten.

Ikonerna i kartan har följande funktioner:

Växla mellan olika kartor med hjälp av rullgardinsmenyn.Zooma in och ut i kartan med hjälp av plus och minus.

 

Se koordinat, höjd och fastighetsbeteckning

Högerklicka vart som helst i kartan för att se koordinat, höjd och fastighetsbeteckning för den aktuella punkten.

Fler tips på på funktioner:

 • Trycker du på tangenten F11 så får du kartan i helskärmsläge
 • Ctrl + förstorar
 • Ctrl - förminskar
 • Ctrl 0 återställer till normal storlek.

Starta tjänsten (nytt fönster)

Lantmäteriets kartor och bilder skyddas enligt lag.

Kartor och bilder som kräver medgivande från Lantmäteriet

Du behöver Lantmäteriets medgivande om du vill sprida eller publicera:

 • Topografisk när skalangivelsen i kartan visar 100 m eller lägre
 • Topografisk med gränser
 • Ortofoton
 • Ortofoto med gränser
 • Historiska ortofoton
 • Terrängskuggning
   

Användning o villkor, här behövs medgivande.

Öppna data som är fria att använda och sprida vidare

Följande kartor i tjänsten Kartsök och ortnamn är öppna data:

 • Topografisk (utan fastighetsgränser) när skalangivelsen i kartan visar 200 m eller högre
 • Historiska ortofoton  

Lantmäteriet öppna data är tillgängliga under öppna datalicensen Creative Commons CC0.

Det innebär att du får använda, sprida, göras om, modifieras och byggas vidare på informationen, även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Du får gärna ange att det är Lantmäteriet som är källa, när du sprider ditt verk vidare.

   Fastighetsbeteckning kan du söka med hjälp av Kommun följt av beteckning (trakt, enhet, block) Exempelvis GÄVLE TORP 1:1. Du måste börja med kommun för att komma vidare till att välja beteckning. Sökfunktionen ger dig förslag på kommuner när du börjar skriva.

Tips: Tab för gå mellan inmatningsstöd.
Om det finns en fastighet med aktuell beteckning så visas den centrerat i kartan och med en avvikande färg.
För att avmarkera en sökt fastighet så används ikonen med en soptunna på 

   Ange adressen du vill söka efter. Om flera adresser matchar din sökning kommer du få en lista med adresser att välja mellan.

Tips: Om du får många träffar och vill göra din sökning snävare kan du ange kommunens namn först i adressen, exempelvis Gävle Storgatan

Klicka på någon av adresserna för att visa den i kartan. Adressen visas med en blå kon och genom att klicka på blå konen kommer den inte visas.

Soptunnan rensar hela sökningen

Verktygsfältet ovanför kartan

I verktygsfältet ovanför kartan finns ett antal funktioner i knappar och menyer.

Verktygsfältet ovanför kartan.

 Backa till tidigare kartutbredning.

 Framåt till kartutbredning innan backa.

 Zoom ut. Klicka en gång eller håll ned vänster musknapp och dra en ruta.

 Zooma in. Klicka en gång eller håll ned vänster musknapp och dra en ruta.

Med vanlig mus kan man även dubbelklicka i kartan för att zooma in mot den punkten. Om du har en mus med scrollhjul kan du även använda den för att zooma in och ut, när musmarkören är på kartan.

Det går också att zooma till ett valt fönster genom att hålla ner Shift samtidigt som man trycker ner vänster musknapp och drar upp det fönster man vill zooma till.

Om du använder pekskärm kan du även zooma genom att dubbelklicka med fingret i kartan. Alternativt genom att använda två fingrar och dra ihop eller dra ut kartan.

Om du högerklickar i kartan så får du upp en meny som visar koordinater i SWEREF 99 TM och höjden för punkten du valt. Höjdvärden hämtas ur den nationella höjdmodellen i form av ett grid med 1 m upplösning.

 Dropdown-meny för att välja den karta du vill visa. På mobiler och andra små skärmar finns istället möjligheten att byta karta under kugghjulet längst upp till höger.

 Utskrifter. Här finns listan med de filer för utskrift som du har skapat de senaste två dygnen. Listan rensas efter 48 timmar.

 Inställningar

 Hjälp och tips

 Lämna synpunkter. Här kan du lämna synpunkter på programmet.

 Här kan du byta språk, klicka på ikonen och en ny list kommer fram överst. Här kan du välja mellan svenska och engelska.

 Ortnamn kan du söka med hjälp av ett antal sökvillkor.

Skriv in ditt sökord och välj något av alternativen 'Börjar med', 'Exakt', 'Innehåller' eller 'Slutar med'. Klicka på knappen 'Sök' eller tryck retur på tangentbordet.

Du vill kanske se alla orter som slutar med ordet 'hult'.

 1. Skriv in hult i inmatningsfältet
 2. Välj alternativet 'Slutar med'
 3. Klicka på knappen 'Sök' eller tryck retur på tangentbordet.

Det går även bra att söka med samiska tecken.

Exempel på sökning

Län väljs i listan och är en obligatorisk uppgift som måste anges före kommun. Kommun kan utelämnas eller väljas i lista. Språk och namntyp är inte obligatoriska sökvillkor.

Klicka på en sökresultat så visas träffen centralt i kartbilden.

Platsen markeras med en grön kartnål  
Ta bort kartnålen genom att klicka på raden med valt sökresultat en gång till.

Lista alla träffar visar sökta ortnamn i tabelluppställning. Listan passar också bra för att markera alla poster, kopiera och klistra in i valfritt kalkyl- eller ordbehandlingsprogram.

Visa träffar på karta zoomar till alla ortnamn i listan och de redovisas med en rund ring med cerise fyllning.

Avgränsa sökning till

Du kan avgränsa en sökning till följande utifrån län, kommun, språk och namntyp. Län måste väljas innan kommun kan väljas. Språk och namntyp kan väljas fristående.

Sökresultat

När du klickar på knappen 'Sök' eller trycker enter på tangentbordet, visas sökresultatet som en lista direkt under inmatningsfältet och sökkontrollerna. Om du söker på en mindre skärm som mobil, visas istället enbart resultatet i en lista.

Om din sökning innehåller fler träffar än vad som ryms på skärmen, visas dessa genom att du klickar på knappvalen nedanför träfflistan.

Klicka i träfflistan för att välja en ort eller plats. Vald ort eller plats visas då i kartan.

Byt ort eller plats genom att klicka i träfflistan. Kartan uppdateras så att ortens eller platsens geografiska läge markeras.

På mindre skärmar visas inte lista och karta samtidigt. Där kan man istället växla mellan dessa genom att klicka på ”Karta” respektive ”Ortnamn”.

Sökbara namntyper

Bebyggelse

Namntypen 'bebyggelse' innefattar namn på bebyggelser av olika slag; byar, gårdar, torp, slott, kyrkor etc.

Tätort

Namntypen 'tätort' står för bebyggda områden geografiskt avgränsade av Statistiska centralbyrån, SCB och namnsatta av Lantmäteriet.

Kyrka

Namntypen 'kyrka' omfattar namnen på våra sockenkyrkor.

Trakt

Traktnamn är en registerteknisk term som syftar på de namn som finns i fastighetsregistret. De utgör huvuddelen av fastigheternas beteckningar. I tätorterna är det vanligt att kvartersnamn används som traktnamn.

Natur- och terrängnamn

Namntypen 'natur och terrängnamn' innefattar namnen på alla typer av naturföreteelser, såsom mossar, myrar, holmar, öar, uddar, klintar, sjöar, vikar, vattendrag, berg etc. Tjänsten erbjuder dig även att söka på dessa separat, Sjönamn, Del av vatten, Vattendrag, Sankmark och Glaciär.

Anläggning

Namn på anläggning eller anläggningsområde. Anläggning kan vara en byggnad, en samling byggnader, eller på annat sätt anlagt område avsett för produktion, tjänsteutövning eller rekreation.

Fornminne

Namntypen 'fornminne' omfattar namn på fornminnen som finns i Riksantikvarieämbetets (RAÄ) fornminnesregister.

Naturskyddat område

Namntypen 'naturskyddat område' innefattar namn på administrativt avgränsade, naturskyddade områden, såsom naturreservat, nationalparker, sälskyddsområden m.fl.

För att se vilket språkligt ursprung en träff har, markera alternativet 'Visa språkligt ursprung' till höger ovanför träfflistan.

Sökvillkoren för indexrutor och kartblad är; Koordinatsystem och kartserier eller indelning i index-rutor.

Sökning kan göras på bladkod eller med geometri.

 Ta bort markerade från lista.

 Lägg till i lista.

 Sök via punkt.

 Sök via linje.

 Zooma till alla valda. Zooma till ett blad eller ruta – klicka på raden i listan.

 Utskrift finns tillgängligt i alla lägen utom på de minsta skärmarna.

När du klickar på Utskrifter till vänster på sidan kommer du till menyn där du kan välja liggande eller stående A4-format. Välj sedan Skapa utskrift så skapas en fil i PDF-format. Den skapade PDF-filen finns under Mina utskrifter längst upp till höger på sidan. För att skriva ut klickar du på den skapade filen och väljer öppna eller spara.

Utskriftsexempel KSO
Bilden beskriver vilka ikoner som används vid utskrift från tjänsten.

Kartredovisningen har inte rättsverkan, jämför mot beslut i lantmäterihandlingar. Kontrollera ortnamnens placering med vår Ortnamnssektion om du känner dig osäker.

I produktbeskrivningen kan du läsa mer om bakgrundskartans innehåll medan teckenförklaringen beskriver utseendet. 

Bakgrundskartor - Produktbeskrivningar och teckenförklaringar
Produktbeskrivning Teckenförklaring
När du väljer Topografisk (webbkarta) eller
Topografisk med gränser gäller beskrivningen för:
Fastighetsindelning Visning (pdf, nytt fönster)
 och 
Topografisk webbkarta, skiktindelad (pdf, nytt fönster)

Fastighetsindelning (pdf, nytt fönster) och 
Topografisk webbkarta (pdf, nytt fönster)

Ortofoto Visning (pdf, nytt fönster)

Teckenförklaring behövs inte på foto.

Historiska ortofoton (pdf, nytt fönster)

 

Höjd Direkt