Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Kartsök och ortnamn

I tjänsten Kartsök och ortnamn kan du titta på kartor, ortofoton (bearbetade flygbilder) och terrängskuggning. Du kan även hitta fastigheter, adresser och ortnamn samt se höjd för enskilda punkter över hela landet.

Sök, titta, zooma och panorera i kartor och bilder. Du kan även skriva ut eller spara din karta som pdf.

Hjälp och tips till Kartsök och ortnamn

I Kartsök och ortnamns topografiska webbkarta presenteras samma innehåll som tidigare gick att se i tjänsten i form av Fastighetskartan, Terrängkartan, Vägkartan, Fjällkartan och Sverigekartan. Att dessa kartor inte längre finns i tjänsten beror på att Lantmäteriet slutade att tillhandahålla dem som allmänna kartserier den 1 juli 2018.

För kartor på papper från Lantmäteriet hänvisar vi till tjänsten Kartutskrift där du själv kan spara eller skriva ut en karta/kartbok i förvald skala i 1:10 000 och 1:50 000. Tjänsten har samma kartinformation som tidigare fanns i Fastighetskartan, Terrängkartan och Fjällkartan.

Kartans fastighetsgränser

Fastighetsgränser i kartan Topografisk med gränser är översiktliga och är inte juridiskt gällande. Det innebär att du inte bör utgå från kartans gränser om du vill bygga, avverka skog eller göra andra åtgärder på en fastighet. Läs mer om kartans gränser

Villkor för användning

Alla kartor och bilder i tjänsten får användas för privat bruk inom den närmaste familj- och vänkretsen. 

Topografisk (utan fastighetsgränser) när skalangivelsen i kartan visar 200 m eller högre är öppna data och fria att använda och sprida vidare utan restriktioner.

För övriga kartor och bilder får du som användare rätt att:

  • Publicera kartor/bilder som illustration i analog form t.ex. i rapporter, böcker eller liknande kan göras utan avgift.
  • Publicera kartor/bilder i digital form (endast sammanslagen raster) kräver att egen information visas ovanpå och att den informationen utgör det primära. Kan göras utan avgift.

Begränsningar:

  • Publicering av kartor/bilder i digital form, utan egen information, kräver licens för respektive produkt, såvida de inte är tillgängliga som öppen data.
  • Publicering i digital form är ej tillåten i någon typ av kommersiellt sammanhang t.ex. där publicerade bilder är tillgängliga mot betalning eller på hemsidor/e-tjänster/appar som finansieras av reklam, annonser eller liknande.