Languages Lättläst Teckenspråk

Karta 1:50 000, raster

Produkten är framtagen för att i första hand användas för utskrift.

 

Karta 1:50 000, raster, tillhandahålls med förenklade användningsvillkor mot leveransavgift. 
Här kan du läsa mer om och hämta Lantmäteriets öppna geodata

Lantmäteriets målsättning är att kartor ska likna varandra utseendemässigt oavsett om man använder en digital produkt eller skriver ut en karta. Utseendemässigt har kartan anpassats för att likna den Topografiska webbkartan och informationen har hämtats från Terrängkartans databas.

Översiktlig presentation av kartbildens innehåll.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen.

Demodata

Demodata för Karta 1:50 000, raster, redovisas i SWEREF 99 TM.
Filnamnet för en ruta 50 x 50 km består av indexrutans beteckning enligt indexsystemet.

Filnamn (exempel) Filinnehåll
67_6_00.tif Kartan i LZW-komprimerat GeoTIFF-format. Vid leverans av PNG-format har filen filändelsen .png.
67_6_00.tfw WORLD-fil (koordinatinformation) för TIFF-format. Filen har för PNG-format filändelsen .pgw.
67_6_00.tab Koordinatinformation specifikt för MapInfo. Bifogas oberoende av valet av leveransformat.
mosaik.vrt Skapar en virtuell mosaik av alla kartor i leveransen.

 

Innehåll Demofil/Format Storlek Datum

Karta 1:50 000

- LZW-komprimerad GeoTiff

PNG

44,9 Mb
51,4 Mb

2017-12-20

 

Beställ geodata Villkor och avgifter