Languages Lättläst Teckenspråk

GSD-Vägkartan, raster

Lantmäteriet slutar att tillhandahålla produkten från och med 1 juli 2018.

GSD-Vägkartan ersätts inte. Alternativ produkt är Karta 1:50 000.