Languages Lättläst Teckenspråk

GSD-Vägkartan, raster

Med GSD-Vägkartan i rasterformat får du all kartinformation samlad i samma bild.

Lantmäteriet slutar att tillhandahålla GSD-Vägkartan, raster, från och
med 1 juli 2018.

GSD-Vägkartan ersätts inte. Alternativ produkt är Karta 1:50 000.

Från och med den 1 januari 2016 tillhandahålls GSD-Vägkartan, raster (med allmänna kartans manér), med förenklade användningsvillkor mot leveransavgift.
Kartbilder som bland annat innehåller Vägkartans information baserade på Topografiska webbkartans manér finns för nedladdning som Lantmäteriets öppna data.


Rasterbilden har samma utseende och innehåll som en tryckt vägkarta, förutom referensnäten. Produkten utgörs av en fil med en 8-bits bild som har skapats med kantutjämning.

Du kan välja om du vill få kartbilden levererad med eller utan höjdkurvor.

Översiktlig presentation av kartbildens innehåll

Rasterbilden lämpar sig främst för visning på skärm, men går även att använda för utskrift på papper. Bilden kan även användas som indata till geografiska informationssystem.

  • Skala 1:100 000
  • Bildens upplösning är 5 000 x 5 000 pixlar
  • En pixel motsvarar 10 meter på marken

Aktualitet

För närvarande uppdaterar vi rasterbilderna fyra gånger per år.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen i svensk eller engelsk version:

Demodata

För att kunna bedöma hur dessa data fungerar måste du ha tillgång till ett lämpligt hanteringsprogram.

GSD-Vägkartan, raster 8-bits

Demofil Format Storlek Datum
Demofil SWEREF 99 (zip) Okomprimerad tiff 268 kB 2016-02-22

 

Beställ geodata Villkor och avgifter